2019-02-12T15:32:19+01:00 12. фебруара, 2019. 14:16 |

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ: Усвојен нови Статут

Одборници малоцрнићке Општине

На скупштинском заседању локалног парламента у Малом Црнићу усвојен је нови Статут Општине који је усаглашен са изменама и допунама Закона о локалној самоуправи. Председница СО Горанка Стевић истиче да према новим критеријумима општине до 15.000 становника од следећих избора ће имати највише пет чланова Већа и једног помоћника председника општине. Помоћник председника општине ће бити задужен за локални економски развој, привреду и пољопривреду. Радна тела које образује Скупштина биће утврђена посебном одлуком, а у Статуту су разрађена само питања надлежности радних тела која произилазе из Закона. После усвајања Статута, Скупштина је у обавези да усклади сва општа акта, а рок за усклађивање је до 28. марта 2019. године. Такође, уводи се обавезна јавна расправа по неким значајним питањима као што су одлука о буџету, планирање инвестиција, стратегија развоја, доношење и промена Статута, стопе извора прихода општине…

ТРЕЋИНА БУЏЕТА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ

            Потом је већином гласова усвојен извештај о раду Општинског већа и председника Општине у 2018. години. У извештајном периоду председник Општине је у оквиру својих надлежности председавао свим седницама Већа и активно учествовао у спровођењу одлука које су доносили СО и Општинско веће. У свакодневном непосредном контакту са грађанима сагледавани су њихови проблеми и пружана максимална помоћ у решавању  истих преко надлежних органа, Центра за социјални рад, Општинске управе.

Малиша Антонијевић

            -Буџет Општине за 2018. годину у самом старту конципиран је као развојни са акцентом на финансирање капиталних пројеката. Готово трећина буџета односила се на инфраструктурне пројекте. Свесни да сваки нови метар асфалта подиже квалитет живота наших грађана имали смо слуха за захтеве наших месних заједница и извели радове на асфалтирању улица површине 27.159 метара квадратних у вредности од 50 милиона динара. Максимално смо се трудили да средства буду равномерно распоређена по свим насељима. Одличну сарадњу и подршку имамо кроз заједничка улагања како са министарствима, тако и са државним јавним предузећима. Један од приоритета у прошлој години била је пољопривреда и за директне подстицаје пољопривредним газдинствима исплаћено је 5 милиона динара. На пољу културе предузете су мере и активности на санацији сале ФЕДРАС-а. Значајна је и помоћ у формирању Општинског фолклорног ансамбла који обухвата више од сто активних чланова у три играчке групе. У Библиотеци су завршени радови на реконструкцији летње позорнице која је прикључена постојећој згради и претворена у читаоницу. Значајна пажња посвећена је и подстицању развоја спорта. Финансиране су потребе фудбалских клубова за редовно такмичење, организацију турнира у малом фудбалу, а издвојена су и средства за поправку спортске инфраструктуре. Повећани су износи за социјална давања најугроженијим становницима Општине, дуплирана су давања за новорођено дете на 20.000 динара и повећан је износ стипендије за студенте на 15.000 динара. У октобру 2018. године започети су радови на изградњи вишепородичне стамбене зграде са 6 станова, за становање у социјално заштићеним условима, рекао је председник Општине Малиша Антонијевић.

 САГЛАСНОСТ НА ПЛАНОВЕ УСТАНОВА

 

Председништво Скупштине: М.Јовановић, Г.Стевић и С.Антонијевић-Вујић

Одборници су дали сагласност на план рада Дома здравља за 2019. годину, након исцрпне дискусије и веома конструктивних предлога директору за унапређење рада у наредном периоду. Усвојен је и програм рада Туристичке организације за текућу годину, а према речима директорке Јасне Јовић, планирана су средства за учешће на мањим сајмовима, Сајму туризма у Београду и информативно пропагандну делатност кроз интернет и медије. Такође, планирана је организација најмасовније манифестације „Стишко посело“ која окупља преко 700 учесника и која на успешан начин промовише културно историјско наслеђе и традицију овог краја. Претходних година веома позитиван одјек су имале манифестације „Дечја недеља“ и „Ходањем до здравља“ и оне ће бити организоване и у 2019. години, а Туристичка организација промотивно ће учествовати и у осталим манифестацијама.

У наставку седнице усвојена је измењена одлука о управљању комуналним отпадом у делу који се тиче казнених одредби, где је Скупштина општине прописала најминималније новчане казне у односу на распон који је дат Законом. Тако, казне за правна лица не прелазе 60.000 динара, предузетнике 20.000 динара и физичка лица 15.000 динара. Донета је одлука о преносу права јавне својине на покретним стварима из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Мало Црниће и одлука о реализацији буџета Општине у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину. Одборници су дали зелено светло и на Локални акциони план запошљавања Општине за 2019. годину, којим се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере за унапређење запослености и смањење незапослености. Образована је Комисија за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине за период од 2017. до 2022. године коју ће чинити: Милан Стокић из Божевца, Радиша Здравковић из Малог Црнића и Дарко Огњановић из Божевца.

 Д.Динић