Пројекат „Словенци  Браничевског округа“ суфинансира Министарство културе и информисања РС Projekt „Slovenci Braničevske regije“ sofinancira Ministrstvo za kulturo in informiranje RS 
Серијал текстова биће објављиван на српском и словеначком језику.

 

Саша Радић ће и надаље представљати Словенце из Браничевског округа

Припадници словеначке националне мањине су на изборима за Национални савет, непосредним гласањем потврдили поверење листи „Словенци заједно – Slovenci skupaj“. Носилац листе је досадашњи председник Савета Саша Вербич, којем је ово други мандат.  

С обзиром на то да су Словенци у Србији на изборима имали једну листу, није било сумње у резултат, али свакако вреди истаћи да се излазност креће око 90 посто.    

За Словенце Браничевског округа значајно је то што и у овом новом сазиву имају свог представника, Костолчанина Сашу Радића, дипломираног правника, којем је ово такође други мандат. Он је гласао на изборном месту у просторијама Градске општине Костолац, где су иначе Словенци у Браничевском округу и најбројнији.

Костолац: Велика излазност Словенаца

Рок за објаву коначних резултата је 8. новембар, до 20 часова. Након што Републичка изборна комисија објави резултате у Службеном гласнику, у року од 20 дана Савет мора бити конституисан и формирани органи, односно, изабран председник, извршни одбор и чланови три одбора: за образовање, културу и обавештавање.

 

 

(ПРЕВЕДЕНО НА СЛОВЕНАЧКИ)

Slovenci so potrdili zaupanje v Verbiča

 

Pripadniki slovenske narodne skupnosti so na volitvah za Nacionalni svet, z neposrednim glasovanjem potrdili zaupanje listi „Slovenci zajedno – Slovenci skupaj“. Predstavnik liste je nekdanji predsednik Sveta, Saša Verbič, za katerega je to že drugi mandat.

Glede na to, da so Slovenci v Srbiji imeli na volitvah le eno listo, ni bilo nobenega dvoma o rezultatu, vendar pa je vsekakor vredno omeniti, da se jih je volitev udeležilo okoli 90 odstotkov.

Za Slovence Braničevske regije je pomembno, da tudi v tej novi sestavi imajo svojega predstavnika, Kostoličana Sašo Radića, odvetnika, za katerega je to drugi mandat. On je podal svoj glas na volišču v prostorih Mestne občine Kostolac, kjer so Slovenci v Braničevski regiji tudi najštevilčnejši.

Rok za objavo končnih rezultatov je 8. November do 20. ure. Po tem, ko Republiška volilna komisija objavi rezultate v Uradnem listu, se mora, v  roku 20 dni, ustanoviti Svet in ​​formirati organe, torej izvoliti predsednika, izvršni odbor in člane treh odborov: za izobraževanje, kulturo in obveščanje.

 

  • Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства   /   Stališča, izražena v podprtem medijskem projektu, ne odražajo stališč naročnika 
Share.

Comments are closed.

Skip to content