Пројекат „Словенци  Браничевског округа“ суфинансира Министарство културе и информисања РС Projekt „Slovenci Braničevske regije“ sofinancira Ministrstvo za kulturo in informiranje RS /Серијал текстова биће објављиван на српском и словеначком језику.

 

Прикупљање потписа: Добрица Радић, Миша Чепин, Златан Костић и Саша Радић

Припадници словеначке мањине су 4. октобра, у скупштинској сали Градске општине Костолац, прикупили потписе подршке изборној листи „Словенци заједно – Словенци скупа“. Следи предаја листе у Београду.

Подсећамо да су избори за чланове Националног савета националних мањина заказани за 4. новембар. Рок за упис у посебан бирачки списак је 15. октобар, с тим што постоји могућност да се уз посебан захтев упис изврши и накнадно.

Носилац листе словеначке мањине је актуелни председник Савета Саша Вербич, а кандидат за члана Националног савета Словенаца из браничевског округа је Саша Радић, дипл. правник из Костолца, иначе досадашњи члан Националног савета и председник костолачког Огранка Удружења Словенаца „Сава“ из Београда.

Како сазнајемо од Саше Радића, до сада је прикупљено више од педесет посто изјава подршке бирача за учествовање на изборима за Национални савет словеначке националне мањине.

 

 

(ПРЕВЕДЕНО НА СЛОВЕНАЧКИ)

Slovenci pripravljeni za predložitev liste

Zbiranje podpisov

Pripadniki slovenske manjšine so 4. oktobra, v dvorani Mestne občine Kostolac, zbrali podpise podpore volilni listi „Slovenci zajedno – Slovenci skupa“. Sledi predložitev liste v Beogradu.

Opozarjamo, da so volitve za člane Nacionalnega sveta narodnih manjšin predvidene za 4. november. Rok za vpis na posebni volilni seznam je 15. oktober, čeprav obstaja možnost, da se na posebno zahtevo vpis opravi tudi kasneje.

Nosilec liste slovenske manjšine je sedanji predsednik Sveta Saša Verbič, kandidat za člana Nacionalnega sveta Slovencev iz braničevske regije pa je Saša Radić, dipl. odvetnik iz Kostolca, dosedanji član Nacionalnega sveta in predsednik kostoliške Podružnice Združenja Slovencev “Sava” iz Beograda.

Od Saše Radića smo izvedeli, da je bilo do sedaj zbranih že več kot petdeset odstotkov podpornih izjav volivcev za sodelovanje pri volitvah v Nacionalni svet slovenske narodne manjšine.

 

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства / Stališča, izražena v podprtem medijskem projektu, ne odražajo stališč naročnika 
Share.

Comments are closed.

Skip to content