2020-02-20T12:31:24+01:00 20. фебруара, 2020. 12:31 |

Службa хемијске припреме воде у ТЕ „Костолац Б“: Раде у три смене

Током зимског периода костолачки термосектор обезбеђује топлотну енергију која се користи за даљински систем грејања Пожаревца, Костолца и једног броја насеља. То захтева довољну производњу деминерализоване воде, која се користи и за рад термокапацитета и редовну производњу електричне енергије. Овај процес се реализује у Служби хемијске припреме, која функционише непрестано у три смене.

У току једне календарске године, ова служба обави неколико хиљада анализа у систему вода-пара, раде се и свакодневне анализе количине вредности угља, које су неопходне да би се пратио процес сагоревања на блоковима.

– За потребе снабдевања деминерализованом водом блокова Б1 i Б2, као и за потрeбу снабдевања пијаћом водом  за термоелектрану, Служба хемије допрема воду са бунара који се налазе поред реке Млаве. У току прошле године ископана су два нова бунара, али је дошло до компликација с једним, што утиче на отежано снабдевање сировом водом, каже Пепо Ступар, шеф Службе хемијске припреме воде у ТЕ „Костолац Б“.

Према Ступаревим речима, рационализација потрошње  деминерализоване и пијаће воде је стални циљ који Служба хемијске припреме воде има пред собом.

-Рационализација као предуслов за достизање адекватне енергетске ефикасности захтева да стално тежимо ка смањењу потрошње, тако да је и даље потребно смањивати утрошак деминерализоване и пијаће воде.  Уочавамо проблеме који настају у раду и трудимо се да их отклонимо.

Дејан Милошевић, водећи инжењер хемије у овој служби истиче да је посао захтеван и одговоран.

– Анализе и праћење стања производње су наша свакодневица. Пратимо значајне параметре у систему вода-пара и омогућавамо да се производња електричне енергије одвија у складу са пројектованим вредностима. Наша служба није само пратећа у термоелектрани већ треба рећи да без наше деминерализоване воде, која омогућава рад блокова, нема производње електричне енергије, oбјашњава Милошевић.

Служба хемије је у току претходне године учествовала и у неколико значајних пројеката као што је постројење за прераду отпадних вода и изградња постројења за хемијску припрему воде новог блока Б3 и других.

У току прoшле године произведено је око 400.000 кубних метара  деминерализоване воде за потребе рада блокова у ТЕ „Костолац Б“, 189.900 кубних метара пијаће воде, а за потребе грајања, ТЕ „Костолац А“ испоручено је  43.600 кубних метара деминерализоване воде.

Р.Н.