2019-10-04T20:03:16+02:00 4. октобра, 2019. 20:03 |

СО МАЛО ЦРНИЋЕ: Извршење расхода ниже од очекиваног

На скупштинском заседању локалног парламента у Малом Црнићу усвојен је извештај о извршењу буџета Општине за првих шест месеци текуће године. Према речима председнице СО Горанке Стевић укупни приходи остварени су у износу од 165.840.852 динара или 51,49 одсто од планираних, док укупно извршени расходи и издаци буџета износе 151.498.182 динара или 30,36 одсто. Посматрано по разделима и програмима извршење је на следећем нивоу: раздео Скупштине општине 3.042.465 динара или 39,45 одсто, председник Општине 3.173.194 динара или 37,78 одсто, Општинско веће 426.687 динара или 42,67 одсто, Општинска управа без индиректних корисника 123.539.532 динара или 29,3 одсто од планираних средстава. У овом делу извршења буџетских корисника су износила: Дом здравља 3.765.105 динара или 53,79 одсто, основне школе 12.863.498 динара или 32,24 одсто, Центар за социјални рад 1.653.020 динара или 32,97 одсто. Код индиректних буџетских корисника Библиотека „Србољуб Митић“ је остварила 2.712.283 динара или 48,29 одсто, Центар за културу 4.442.310 динара или 48,64 одсто, Туристичка организација 1.194.290 динара или 24,9 одсто, Предшколска установа 11.715.362 динара или 38,13 одсто и месне заједнице 1.527.054 динара или 30,54 одсто.

               -Извршење расхода код свих корисника је у овом извештајном периоду на нижем степену од очекиваног и пројектованог, за шта су њихова одговорна лица као главни  разлог навела поступке јавних набавки, израду пројектне документације што продужава време почетка реализације великих инфраструктурних пројеката, а самим тим утиче на степен извршења буџета. Већи степен извршења се очекује у наредном периоду, рекла је Стевићева.

                                       УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

            У наставку седнице већином гласова одборници су усвојили трећи ребаланс буџета, а разлог за његово доношење јесте расподела прихода у складу са исказаним потребама за расходима и издацима на апропријацијама на којима није опредељено довољно средстава. Овим изменама се планирају укупни приходи у износу од 515.313.034 динара, што указује да није дошло до промене обима прихода, а самим тим и расхода, већ је дошло до њихове расподеле на одговарајуће расходе и издатке у оквиру раздела Општинске управе.

Одборници су дали зелено светло на финансијски извештај ОШ „Милисав Николић“ Божевац за 2018. годину. Планирана средства за ову образовну установу из општинског буџета износила су 13.910.500 динара, а утрошено је 12.911.671 динар, тако да је реализација за прошлу годину на нивоу од 98,92 одсто.

Разматрана је и информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Чистоћа“ за период јануар – јун 2019. године. Реализација програма пословања у овом периоду износила је око 70 одсто, а према речима директора Мирослава Живојиновића остварени расходи су мањи од планираних, јер се рационално троше зарађена средства, на време исплаћују зараде и остале обавезе и предузеће је у сваком тренутку ликвидно.

-Наш примарни циљ је да одржимо позитивно пословање у наредним годинама, повећамо квалитет наших услуга и као сервис грађана оправдамо постојање комуналног предузећа, наглашава Живојиновић.

Дата је сагланост на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу који је усаглашен са одлуком о максималном броју запослених којом је одређено да ова установа може имати максимално 2 запослена. За члана Школског одбора ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац именована је Данијела Митић, док ће функцију вршиоца дужности директора Центра за културу Мало Црниће у наредних 6 месеци обављати Саша Манев, дипломирани правник из Пожаревца.

            НЕУСПЕЛЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЧЕ РАДОВЕ

Говорећи о реализованим активностима и плановима за наредни период, председник Општине Малиша Антонијевић је истакао да после успешно окончаних јавних набавки очекује се почетак радова на изградњи спортских терена у Шапину, Топоници, Црљенцу и Крављем Долу.

-Очекује нас отварање јавних набавки за изградњу спортског терена у Батуши и постављање дечијег мобилијара у Кули и надам се позитивном решењу. Нажалост, јавне  набавке за изградњу спортских терена у Божевцу, Великом Селу, Смољинцу, Великом Црнићу, Малом Црнићу и Калишту нису успеле јер се извођачи радова нису јавили на конкурс. У току су набавке за реконструкцију Бајлонијеве улице у Малом Црнићу, изградњу тротоара у Кобиљу и изградњу платоа у Салаковцу. Тренутно се изводе радови на асфалтирању улица по насељима, изграђује потпуно нова бина у Божевцу, чисти канал Николинац у Великом Селу и очекује нас потписивање уговора за санацију споменика културе у Батуши, Кули и Калишту. Завршени су радови на реконструкцији управне зграде Млина у Малом Црнићу, прва фаза текућег одржавања просторија Фудбалског клуба у Великом Селу, реконструкција локалног некатегорисаног пута који спаја Кобиље и Божевац, крова зграде архиве и радови на одржавању Дома културе у Забреги, закључио је Антонијевић.

                                                                                                                        Д.Динић