На последњој седници Скупштине општине у овој години, одборници у Малом Црнићу усвојили су одлуку о најважнијем финансијском документу у 2019, о буџету. Укупни приходи и примања утврђени су у износу од 307.896.184 динара и како је истакла председница СО Горанка Стевић, буџет ће бити уравнотежен и потпуно реалан. Расходи и издаци предвиђени су у висини од 448.189.204 динара, што значи да ће дефицит бити нешто већи од 140 милиона и покриће се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

            У делу буџета који се односи на рад и функционисање Скупштине предвиђено је 7.711.450 динара, за рад председника Општине 8.400.300 динара, Општинско веће милион динара, Општинско правобранилаштво 2.340.600 динара. У оквиру раздела Општинске управе за програм становање, урбанизам и просторно планирање издвојиће се 8.660.000 динара, комуналну делатност 31.662.000 динара, локални економски развој 4,8 милиона динара, развој туризма 4.796.360 динаара, пољопривреду и рурални развој 49.6 милиона динара, заштиту животне средине 28.280.000 динара, организацију саобраћаја и саобраћајну инфраструктуру 58.036.020 динара, предшколско васпитање и образовање 24.442.387 динара из средстава буџета и 7.166.287 динара из додатних средстава, основно васпитање и образовање 37.188.500 динара, социјалну и дечију заштиту 14.993.000 динара, примарну здравствену заштиту 7.377.000 динара, развој културе и ннформисања 32.774.500 динара, развој спорта и омладине 9.251.000 динара и опште јавне услуге Управе 104.719.800 динара.

            Председник Општине Мало Црниће Малиша Антонијевић истиче да је буџет конципиран тако да покрије све области функционисања локалне самоуправе и усмерен је ка повећању животног стандарда грађана.

            -Програм опште услуге локалне самоуправе изискује највише средстава из општинског буџета 112.060.400 динара или 23,4 одсто, а значајна средства определили смо за пољопривреду и рурарни развој 49,6 милиона динара или 11,3 одсто и саобраћај и саобраћајну инфраструктуру 58.036.020 динара или 13,2 одсто буџетских средстава. Усвојени буџет је развојни, јер 30 одсто средстава усмерено је на капиталне издатке, односно инвестиције, наглашава Антонијевић.

  /Детаљније у новинама „Реч народа“ /                                                                                                                                                                              Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content