2018-12-22T13:43:32+01:00 22. децембра, 2018. 13:43 |

СО ЖАГУБИЦА: Приходи и расходи пројектовани на 443 милиона

На последњем овогодишњем скупштинском заседању у Жагубици одборници су једногласно усвојили одлуку о буџету Општине за 2019. годину. И на приходној и на расходној страни буџет износи 443.615.709 динара, што значи да нема ни суфицита ни дефицита. План расхода рађен је по упутству Министарства финансија чији је став јасан да расходи могу бити онолики  колики су реални приходи.

-У односу на претходну буџетску годину, значајно је да 2019. године можемо да пројектујемо увећање масе зараде код буџетских корисника за 7 одсто, осим Центра за социјални рад где је могућа пројекција на 9 одсто. Механизам је такав да се у номиналном смислу маса за плате увећава на рачун уштеда на другим позицијама. Што се тиче самих корисника по разделима, сам буџет се прилично усложњава пошто се траже мерила и показатељи за извршење. Сваки буџетски корисник у предлогу буџета мора добро да сагледа оно што пројектује, како би то било мерљиво и могло да се оправда, истиче начелник Одељења за финансије и буџет Влада Тодоровић.

Раздео Скупштине позициониран је са 8.653.943 динара, раздео председника Општине са 6.177.954 динара, Општинског већа са 2,2 милиона динара и раздео Општинске управе са 85.335.783 динара. Буџетска резерва износи 7,5 милиона динара, јавни дуг 17,1 милион динара, за медије биће издвојено 6 милиона динара, текуће одржавање јавне расвете 1,5 милиона, јавни превоз путника 5 милиона, превоз ученика 14 милиона, субвенције у пољопривреди 6,5 милиона, за породиље 12 милиона, стипендије 4 милиона, Црвени крст 3,5 милиона, развој спорта 8 милиона динара. За удружења из области културе опредељено је 2,4 милиона динара, удружења из области социјалне заштите 1,2 милиона, удружења из области пољопривреде 4,5 милиона, удружења из области заштите животне средине милион динара, верске заједнице, удружења пензионера, националне мањине и удружења жена 3 милиона динара. Укупна средства за основно образовање која су планирана буџетом за наредну годину износе 22.343.000 динара, средње образовање 8,5 милиона динара, предшколско образовање 33.981.905 динара, здравствену заштиту 6 милиона динара. Што се тиче индиректних корисника буџета, за рад Завичајног музеја биће издвојено 13.018.000 динара, Туристичку организацију 10.947.090 динара, Културно просветни центар 8.065.000 динара, Центар за социјални рад 3,5 милиона и месне заједнице 35.500.000 динара.

-Када говоримо о капиталним инвестицијама, углавном се ради о пројектима који се преносе из 2018. године. Неки од њих ће можда бити завршени и до краја ове године, али смо их свакако морали планирати у новом буџету, па ћемо већ првим ребалансом та средства ослободити. У буџету за 2019. годину у највећем броју случајева опредељена су средства за израду пројектно техничке документације док се кроз конкурсе не види шта ће бити суфинансирано преко Владе, ресорних министарстава или неких других институција. За реконструкцију домова културе из општинског буџета биће издвојено 5.981.514 динара, пут Жагубица –Кучево 1.015.186 динара, ојачање коловозне конструкције некатегорисаног пута од Лазнице до засеока Каменица 10.369.873 динара, унапређење услуга у Дому здравља 2 милиона динара. Такође, Општина ће за израду пројектне документације за реконструкцију и доградњу система за водоснабдевање Белосавац издвојити 552 хиљаде динара, док је учешће Министарства привреде 4.968.000 динара. За увећање капацитета производње, прераде и пласмана Хомољског меда учешће Општине је 605.760 динара, док ће овај пројекат кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа подржати са 15 милиона динара, закључио је Тодоровић.

            Пре него што је усвојена Одлука о буџету за 2019. годину, одборници су дали зелено светло на трећи овогодишњи ребаланс буџета. Усвојени су и извештаји о извршењу буџета за првих шест и девет месеци 2018. године. До 30. јуна буџет је на приходној страни извршен са 38,39 одсто или 216.359.361 динар, а расходи са 39,02 одсто или 218.586.625 динара. До 30. септембра буџет је расходно извршен са 58,92 одсто, а приходно са 57,59 одсто и до краја године очекује се извршење од преко 80 одсто.

                        БУЏЕТ ЗАДРЖАО СОЦИЈАЛНУ КОМПОНЕНТУ

Председница Скупштине општине Жагубица Оливера Пауљескић наглашава да је усвојени буџет пројектован на 443 милиона динара на приходној и расходној страни и што је најважније задржао је социјалну компоненту, што значи да је и у наредној години обезбеђен бесплатан вртић и превоз путника, а породиљама и социјално најугроженијим лицима додељиваће се средства у истом износу као и протеклих година.

            -Међу бројним одлукама које су овом приликом донете једногласно налазе се и оне које се односе на програме и планове рада и пословања јавних предузећа и установа у 2019. години чији је оснивач Општина. Тако, усвојен је програм пословања ЈКП „Белосавац“, Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима Општине Жагубица, Туристичке организације, Црвеног крста и Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица. Дата је сагласност на Кадровски план Општинске управе и  посебан програм коришћења субвенција из буџета Општине за 2019. годину, казала је Пауљескић.

            За директора ЈКП „Белосавац“ именован је Срђан Којадиновић, струковни инжењер машинства из Пожаревца, за председника Надзорног одбора Центра за социјални рад  Игор Шабановић, дипломирани економиста из Крепољина и за председника Комисије за статут, прописе, представке и жалбе Скупштине општине Љиљана Марковић из Жагубице. Именовани су повереници месних заједница, нови чланови управних одбора Дома здравља и Предшколске установе „Полетарац“ и члан Савета за буџет и финансије.

                                                                                                Д.Динић