2010-12-21T18:23:16+01:00 21. децембра, 2010. 18:23 |

SOCIJALNA DAVANJA UVEĆANA ZA 30 ODSTO

Na 53. sednici Gradskog veća Požarevca doneto je obilje značajnih odluka među kojima su i one koje se odnose na predlog budžeta za 2011. godinu. Planirani su prihodi od oko 2 milijarde i 145 miliona dinara. Od toga tekući prihodi iznose 1 milijardu 454 miliona dinara. Fond za zaštitu životne sredine iznosi oko 569 miliona dinara, Fond za razvoj je na nivou od 60 miliona dinara, a planirani kredit – 61 milion dinara. Radi se o projektima započetih investicija za koje su sredstva obezbeđena od nekoliko ministarstava poput fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Sveti Sava“, zatim za sportske terene i to su investicije koje su već započete u 2010. godini. Takođe, tu su i sredstva planirana za učešće lokalne samouprave u izgradnji dečjeg vrtića u Drvarskoj ulici kao investicije u Mesnoj zajednici „Burjan“. Za finansiranje plata, zatim materijalnih troškova, socijale, kao i tekućih subvencija, planirana su sredstva od milijardu 278 miliona, a preostali iznos biće upotrebljen za finansiranje Fonda za za zaštitu životne sredine, Fonda za razvoj, Agrarnog fonda i investicije.

Što se tiče nekih karakeristika budžeta za 2011. godinu, socijalna davanja su uvećana za oko 30 odsto u odnosu na ovu godinu ili za tri miliona, a tiču se jednokratnih pomoći. Takođe, kad se radi o odluci o prvorođenom detetu, naknada za prvorođeno dete povećana je sa 30 na 40 hiljada dinara.

Takođe, 5 miliona je na prošlogodišnjem nivou izdvojeno za zapošljavanje i samozapošljavanje lica sa posebnim potrebama, a 1,5 milion dinara su sredstva za vantelesnu oplodnju.

Usvojen je finansijski plan Direkcije za izgradnju za čije investicije je planirano 84 miliona dinara. Ono što je, između ostalog, značajno jesu sredstva za fasadu škole „Dositej Obradović“, za kružni tok na Bulevaru od 15 miliona, rekonstukciju zgrade nekadašnje kafane „Bulevar“ i semafor na uglu Sinđelićeve i Nemanjine. Takođe, investicija je gradska, a tiče se krova u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“. Kada su u pitanju druge značajne investicije, deo će ići preko Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Gradska opština Kostolac u okviru budžeta ima predviđena sredstva od oko 40 miliona. To su transveri za tekuće troškove koji se odnose na funkcionisanje uprave, znači Skupštine, Veća i drugih organa ove Gradske opštine, zatim programi u oblasti kulture kao i nevladine organizacije i kulturno umetnička društva. Naravno, Gradska optina Kostolac, pored finansiranja tekućih troškova, imaće, svakako, i opredeljena sredstva Fonda za zaštitu životne sredina, Fonda za razvoj i drugih izvora, navodi se u saopštenju.