2019-12-17T20:55:12+01:00 17. децембра, 2019. 20:55 |

Спремно у нову пољопривредну производну годину

На подручју Браничевског округа већина пољопривредних газдинстава су мала или средња, која у свом пословању имају један од чешћих проблема, а то је нерентабилност, односно ретко остварују такав обим производње који ће им покрити не само трошкове, већ и омогућити развој. Тај проблем  их онемогућава да се фокусирају на специјализовану пољопривредну производњу и буду конкурентни на тржишту. Нека од могућности су диверзификација, удруживање, делимично или целокупно преорјентисање на органску производњу или бављење сеоским туризмом.

Диверзификација–трансформација пољопривредног домаћинства у тржишно орјентисана, могућност проширења асортимана својих производа и увођење промена у већ постојећу пољопривредну производњу, може да постане значајан извор зараде пољопривредним газдинствима и допринесе да млади остану на селу. Потражња за традиционалним производима у сталном је порасту, што значи да породично газдинство уместо квантитета треба да подиже квалитет и разноврсност производа.

Ана Ђорђевић

-Значај задругарства у ужем смислу односи се на индивидуална пољопривредна газдинства, а циљ оснивања задруга је  да  се остваре  предности које њихови чланови могу имати оснивањем или приступањем задрузи. Највећи део породичних пољопривредних газдинстава, односно малих и средњих произвођача, немају дугорочну перспективу у самосталном наступању на тржишту, те нека форма удруживања представља неминовност. Земљорадничке задруге,  као један од могућих и традиционално проверених облика удруживања тих произвођача, могу остварити користи за своје чланове,  али и за локалну заједницу, сазнајемо од Ане Ђорђевић, дипл. инж. у ПССС Пожаревац.

Органска производња у комерцијалном смислу обезбеђује компетативност произвођачима на тржишту. Органски производи имају вишеструко већу цену од оних из конвенционалне производње. Прикупљањем самониклог биља или воћа са делова имања која испуњавају услове органске производње такође је могуће  остварити  комерцијални значај ( дрен, зова, шипурак, глог, клека, трњина, шумске јагоде, малине и купине).

Агротуризам био би додатна делатност на газдинству са живом пољопривредном делатношћу, у склопу које се нуде различити пољопривредни и остали производи произведени на том сеоском газдинству. Прерадом би се делимично решио проблем: спремање зимнице, производња џемова, сокова и др. производа од воћа, производња вина и печење ракије, производња сира и осталих млечних производа по традиционалним рецептурама. На тај начин ангажовали би се и остали чланови домаћинства, пре свега млади. Треба напоменути да су приходи већи по готовом производу, а мањи проблем би представљао и откуп сировина, закључује Ана Ђорђевић.

  • Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства

Д.Д.