2021-03-26T08:11:58+01:00 26. марта, 2021. 08:11 |

Средства из кучевачког буџета за обуку личних пратилаца

Једна од мера социјалне заштите која се односи на подизање квалитета живота деце са посебним потребама у Кучеву је увођење услуге личног пратиоца. Обзиром да су лични пратиоци особе чији је задатак да брину о потребама и безбедности деце са сметњама у развоју, очигледно је да са таквом децом не може да ради свако. Зато се оспособљавању и обуци личних пратилаца поклања све већа пажња у срединама у којима је установљена ова социјална услуга.За личне пратиоце који ће бринути о деци – основцима и ученицима средњих школа са сметњама у развоју, у просторијама Општинске управе Кучева организован је ових дана један од планираних едукативних семинара. Поред стручних лица која се баве овом проблематиком, учесницима семинара обратили су се и председник Општине др Иван Рајичић као и његов помоћник Никола Милорадовић. Средства за спровођење ове услуге социјалне заштите издвојена су из општинског буџета.