2020-10-07T09:40:43+02:00 7. октобра, 2020. 09:40 |

ССП Пожаревац: Питања поводом нестанка струје

Пожаревачки иницијативни одбор Странке слободе и правде, у последњем саопштењу, указује на искључења струје на подручју града Пожаревца наводећи да се тиме грађанима Пожаревца наноси и материјална штета. Отуда руководству ЕПС Дистрибуције Пожаревац упућују питања:

– Шта је узрок проблема са снабдевањем електричном енергијом, односно, узрок свакодневног ненајављеног искључења електричне енергије грађанима Пожаревца у краћим или дужим временским интервалима? С обзиром на то да наведена ситуација дуго траје, да ли се од стране надлежних у поменутом предузећу уопште предузимају потребне радње како би се отклониле сметње које доводе до нестанка електричне енергије на подручју града Пожаревца? Уколико се ради на решавању овог проблема, када грађани Пожаревца могу очекивати потпуну нормализацију снабдевања електричном енергијом? Да ли варијације у напону. које се бележе на струјној мрежи града Пожаревца, где понекад напон пада и до 180 V утичу на висину месечних рачуна грађана и да ли исти утичу и на трајност уређаја који се са овакве мреже напајају? Да ли ће ЕПС Дистрибуција Пожаревац, омогућити грађанима Пожаревца поједностављену процедуру за надокнаду материјалне штете, односно штете настале на електричним апаратима корисника услуга овог предузећа и да ли ће и на који начин неко сносити одговорност због наведених пропуста, као и штете коју ће услед тога претрпети ово јавно предузеће?

Иницијативни одбор ове странке поставља питања и градоначелнику Пожаревца: – Да ли сте упознати са наведеним проблемима у погледу снабдевања грађана Пожаревца електричном енергијом од стране ЕПС Дистрибуције? Да ли ћете се као носилац функције у чијој је надлежности да представља и заступа град у његовом најбољем интересу ангажовати у решавању напред наведених проблема који грађане Пожаревца оптерећују месецима уназад и наносе им материјалну штету?