2020-12-15T21:00:43+01:00 15. децембра, 2020. 20:59 |

ССП Пожаревац: Сугестије на нацрт градског буџета

Пожаревачки Одбор Странке слободе и правде доставио је сугестије на Нацрт буџета Града Пожаревца за 2021. годину, уз констатацију да је исти нетранспарантен и да се није у довољној мери водило рачуна о тренутним друштвеним приликама.  

– Најпре сматрамо да је сам кратки приказ Нацрт буџета садржајно нетранспарентан, нарочито у делу који се односи на планирање расхода и издатака, обзиром да су исти уопштено и начелно приказани, да није дата структура и планирана намена средстава, тако да грађани у већини случајева не могу знати на који начин и за које намене ће се распоређена средстава суштински утрошити. Сходно наведеном, непозната је структура и планирана намена средстава опредељених за јавну хигијену која се налази на позицији услуга чишћења, а за коју је опредељено 60.664.818,00 динара, одржавања зеленила у Пожаревцу и Костолцу за шта је  опредељено 39.143.947,00 динара, одржавања улица, локалних путева и тротоара (82.505.496,00 динара) и зимског одржавања улица (44.331.435,00 динара), нарочито ако се има у виду да у наведеним случајевима није реч о инвестицијама, већ о текућим поправкама и одржавању. Није експлицитно ни дефинисано које ће се то мере неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 финансирати из буџета града и у којим износима. Сматрамо де се само на основу ових неколико примера може закључити да приликом припреме буџета нису у целости испоштовани принципи јавности, потпуности и тачности, наводе у саопштењу и додају:

– Приликом израде кратког приказа Нацрта буџета није се у довољној мери водило рачуна ни о тренутним друштвеним приликама и околностима, те општем интересу локалног становништва, а нарочито је изостала адекватна брига о деци и породици.

– Како је циљ Странке слободе и правде да постави систем који ће о људима бринути, а не терати их, те град у који ће млади желети да остану и остваре се у њему, а не да оду, у складу са наведеним сматрамо да  предложени кратки приказ Нацрт буџета  није развојни, да су одлуке искључиво политички и интересно мотивисане, те да у целини посматрано предложени Нацрт буџета  не одражава стварне потребе грађана, закључују у Одбору Странке слободе и правде Пожаревац.