Пред крај 2019. године све локалне самоуправе у Србији па и у браничевском округу усвојиле су буџете за 2020.  којима су предвиђена средства за функционисање локалних средина и за њихов даљи развој који не био био могућ без улагања у изградњу нових производних објеката, брана, депонија, рециклажних центара, водовода, школа, културних центара, предшколских установа…

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ – За управљање комуналним отпадом, конкретно за завршетак изградње рециклажног центра и трансфер станице, Град Пожаревац је у новом буџету предвидео 200 милиона динара. По инсталирању опреме, почетком ове године, биће урађени прикључци за воду и струју, као и прилазни пут до обилазнице. Рециклажни центар ће, осим територије Града Пожаревца опслуживати и општине Велико Градиште и Голубац.

У оквиру реконструкције Улице Пожаревачки партизански одред, спровешће се друга фаза асфалтирања од Шесте личке до Моше Пијаде, односно до Аутобуске станице. Трећа фаза овог пројекта, у вредности од преко 120 милиона динара, подразумева реконструкцију путног правца од вртића „Душко Радовић“ до заобилазнице и она је у плану на јесен ове године.

Захваљујући средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима обезбеђена су средства за реализацију пројекта (280 милиона динара), који се односи на комплетну реконструкцију и надоградњу једног спрата у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу.

Ове године Град Пожаревац ће код Канцеларије за управљање јавним улагањима аплицирати и за изградњу фабрике воде у Костолцу. Како би се умањили губици у мрежи, ЈКП „Водовод и канализација“ урадило је пројекте реконструкције за 12 улица у Пожаревцу и Костолцу. Коначно би требало да отпочне и реконструкција мини фабрике воде до 50 секундних литара на водоизворишту „Меминац“. За реализацију ова два пројекта Канцеларија ће издвојити 240 милиона динара. Уколико се губици воде сведу на 30 посто, Град може аплицирати и за изградњу фабрике воде на водоизворишту „Кључ“ у вредности око 8,5 милиона динара.

Уколико Град потпише уговор са Општином Велико Градиште, која у Острову поседује савремену фабрику воде, након изградње примарне и секундарне мреже, од овог водоизворишта здрава пијаћа вода спровечће се до Берања, Касидола, Бара, Набрђа, Трњана и Братинца.

Крајем прошле године, објављена је јавна набавка за избор пројектантске куће за израду пројекта затвореног базена код Спортског центра. Сам пројекат вреди 2 милиона евра, Град ће за средства конкурисати код Министарства омладине и спорта и Канцеларије за управљање јавним улагањима.

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ – Градска општина Костолац упутила је својевремено иницијативу Огранку „ТЕ – КО Костолац“, односно ЕПС-у, да им се без накнаде, у власништво пренесе мост у центру града. Иницијатива је прихваћена, примопредаја обављена и Град Пожаревац након уклањања овог објекта улази у законску процедуру изградња модерне саобраћајнице са кружним током у Првомајској улици.

У Костолцу је прошле године започето спровођење програма подизања дрвореда. У другој фази, током марта ове године, обавиће се припрема и садња нових садница, план је да се за 18 месеци засади више од 1.700 нових стабала, извади 260 пањева, ореже 160 стабала и замени 80 болесних.

У овој години у Костолцу би требало да отпочне и реконструкција спортске хале у вредности од 7 милиона 800 хиљада динара.

ОПШТИНА КУЧЕВО – У овој години Општину Kучево очекује решавање проблема водоснабдевања и канализације. Од већих инвестиција планиран је наставак асфалтирања путева у месним заједницама, као и завршетак изградње потисног вода у Дому здравља.

Буџетом за 2020. годину предвиђена су значајна улагања у пољопривреду док ће се, заједно са кинеским партнерима, обновити производња у некадашњој кречани у којој се граде нове пећи за печење креча.

На подручју ове општине, Компанија „Ivicom Generaly” планирала је да ове године отпочне изградњу нових путева и далековода као и темеља за турбине ветрогенератора.

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ – У буџету Општине Петровац на Млави обезбеђена су средства за овогодишњу реализацију инфраструктурних пројеката као што је у области водопривреде, за одржавање бране на Бусуру. За пољопривреду планирана су средства милион и по већа с намером да се улаже у подизање нових засада. Ово из разлога да се у овој локалној средини, осим производње значајно унапреди и процес прераде.

 ОПШТИНА ЖАБАРИ – У Општини Жабари предстоји расписивање тендера за комплетну санацију и адаптацију матичне школе у Жабарима. Завршетак изградње фискултурне сале, атлетске стазе и паркинг простора, као и уређење анекса школе и комплетног ентеријера ангажоваће више од милион евра.

Овде су такође урадили пројектну документацију за реконструкцију и адаптацију зграде Центра за социјални рад, зашта је средства обезбедила Канцеларија за управљање јавним улагањима.

У сарадњи са Канцеларијом УН започета је реализација пројекта за унапређење социјалне инфраструктуре и сарадње између јавног и цивилног сектора испуњавањем инфраструктурних предуслова за побољшану подршку деци и омладини са инвалидитетом. Укупна вредност овог пројекта је 78.525 еура, од чега је учешће ЕУПРО 66.285 еура, а Општине Жабари 12.240 еура. Радови су у завршној фази, простор је предат на коришћење Удружењу особа ометених у развоју „Кључ“.

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ – У голубачкој општини ове године планирају уређење плаже, радови би требало да се заврше до почетка овогодишње летње сезоне. Градиће и нови комплекс, Библиотеку и Културни центар, а предвиђа се и завршетак шетне стазе до насеља Винци.

Општина је спремна да поред постојећих, обезбеди и додатне смештајне туристичке капацитете. У преговорима је за отварање новог хотела на доњој марини.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ – Почетком ове године, у Општини Мало Црниће, у фокусу ће бити проширење водоводне мреже за Кулу са изворишта у Божевцу.

У сарадњи са другим општинама Браничевског управног округа локална самоуправа настоји да изнађе трајно решења за одлагање отпада.

Планирана је и израда пројектне документације, обезбеђење локације и финансија за изградњу спортске хале уз помоћ ресорних министарстава.

Такође, у 2020. Општина Мало Црниће настојаће да у сарадњи са Републиком сазида нову зграду дечијег вртића. Обезбеђена је парцела и прибављена грађевинска дозвола а за радове су предвиђена средства од око 30 милиона динара.

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – Када су инвестиције у питању, приоритети Општине Велико Градиште у овој години су завршетак радова на спортској хали и вртићу, који се проширује, реконструкција Дома здравља за коју је одобрено 30 милиона динара, уређење шетно – бициклистичке стазе од Затоња до Рамске тврђаве и пристана у Раму, као и завршетак гасификације у свим насељима у општини.

У циљу отварања нових радних места, у Великом Градишту је прошле године прорадила Фабрика уља „Дунавка“, која запошљава 70 радника. План је да се са упошљавањем нових радника настави, планира се продаја фабрике челичних конструкција у стечају „Челик“ и покретањем производње у њој.

ОПШТИНА ЖАГУБИЦА – У Општини Жагубица ће и ове године из буџета издвајати средства за бесплатан боравак малишана у вртићима, бесплатну ужину ђака, за бесплатан превоз свих грађана, као и за једнократне помоћи мајкама за свако новорођено дете.

Пројекти  пренети из 2019, који ће се завршити у овој години су адаптација и санација зграде Месне заједнице у Крепољину и њено претварање у вртић, израда пројектне документације за реконструкцију зграде основне школе у Крепољину,  асфалтирање паркинг платоа испред манастира Горњак, реконструкција и доградња система за водоснабдевање „Белосавац“ и јачање капацитета на унапређење електронске управе.

Share.

Comments are closed.

Skip to content