Очекивани приходи у буџету Града Пожаревцу у 2019. години износиће готово 5,9 милијарди динара. Укупни приходи и примања буџета, како је на последњој прошлогодишњој седници Скупштине образложио градоначелник Пожаревца, Бане Спасовић планирани су у износу од 3,34 милијарде динара, а буџетски дефицит је утврђен у износу од 2,56 милијарди динара. Дефицит треба да се покрије већим делом из процењеног суфицита и неутрошених средстава из претходних година и по основу продаје финансијске имовине:

            -Пројекција прихода и примања у 2019. години сачињена је на бази остварених прихода и примања Града Пожаревца у периоду јануар – октобар 2018. године и очекиваних остварења до краја 2018. године, рекао је Спасовић на седници Скупштине.

                               РАСХОДИ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

            Укупни расходи и издаци буџета планирани су у износу од 5,87 милијарди.Текући расходи 3,88 милијарде, издаци за нефинансијску имовину 1,8 милијарди и набавка финансијске имовине 900 милиона.

             Судећи по расходновној страни, односно плану трошења буџета током ове године, он ће бити инвестициони. Структуру трошкова градоначелник Бане Спасовић је објаснио кроз потребу, али и циљ да се Пожаревац учини квалитетнијом средином за живот.

            Новац из буџета ће се трошити преко програма, програмских активности и пројеката:

            -Укупни инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2019. годину који ће се реализовати преко свих корисника износи 3,7 милијарди. Капиталне субвенције су, према овом предлогу, преко 70 милиона динара.

            За комуналне делатности и заштиту животне средине буџетом је предвиђено  око 2,4 милијарде динара. Капитална улагања су пре свега намењена решавању проблема одлагања смећа и пречишћавања и каналисања отпадних вода, али и асфалтирању саобраћајница, ширењу топлификационе мреже и реконстркцији школа и вртића.

           ТРАНСФЕРНА СТАНИЦА У ПОЖАРЕВЦУ, ДЕПОНИЈА У ЛАПОВУ

Радови на изградњи трансферне станице  требало би да буду завршени у септембру 2019. године, чуло се на последњем скупштинском заседању у 2018. За Пожаревац је као решење одређена  регионална депонија у Лапову где ће одлагати отпад и Велико Градиште и Голубац. Радиће се и рециклажни  центар. ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац већ обављају чишћење дивљих депонија са чиме ће се наставити и ове године. Буџетом су обезбеђена средства за опремање овог јавног предузећа као и за затварање санитарне депоније.

Преко ЈКП „Водовод и канализација“ планирани су радови на другој фази секундарне фекалне канализације за Лучицу у износу од 147 милиона динара у оквиру пројекта заштите водоизворишта „Кључ“. Радиће се и друга фаза јужног слива за кишни колектор у Пожаревцу, а завршетак радова се очекује током 2019. године. Један од приоритета за 2019. је и северни слив за одвођење отпадних вода ка Брежанском каналу. У суштини, све поменуте  инвестиције односе се на заштиту животне средине и бољи квалитет живота грађана Пожаревца и околних насеља.

            Када је реч о путној инфраструктури, како је најавио градоначелник Спасовић, ове године се очекује и проширење саобраћајнице која води од Мале Крсне до Пожаревца, трасе која је већ добила име „брзи пут“. Чим временски услови дозволе, радиће се и завршно асфалтирање обилазнице за Костолац, а за ову гоину предвиђена је и потпуна уградња лед расвете на  пожаревачким улицама.

            Запослени у јавном сектору, како је већ најавила српска Влада, добиће повећање плата. Тако је буџетом Пожаревца за 2019. годину предвиђено увећање зарада  од 7 одсто у органима и службама локалне самоуправе, предшколским установама, установама културе и осталим јавним службама.

Share.

Comments are closed.

Skip to content