2021-07-31T09:31:41+02:00 31. јула, 2021. 09:30 |

Штетни инсекти у кукурузу

Кукурузни пламенац  (Ostrinia nubilalis) је једна од најпознатијих штеточина у пољопривредној производњи. Полифагна је врста, користи преко 200 врста биљака. Највеће штете наноси кукурузу, али постаје све већи проблем на другим ратарским усевима, поврћу и воћу. Храни се генеративним и вегетативним органима. Масовни лет лептира почиње обично у доба метличења кукуруза. 

Штете од кукурузног пламенца могу бити директне и индиректне. Директне причињавају ларве, које се убушују у стабиљке и клипове кукуруза као и плодове паприке. Услед њиховог убушивања и исхране у стаблу, клипу и плодовима, долази до ломљења стабљике и оштећења зрна на клипу, док се индиректне штете огледају у појави фитопатогених гљива на клипу кукуруза.

Поред кукурузног пламенца, у кукурузу можемо имати и присуство памукове совице (Helicoverpa armigera), која оштећује клип и изазива појаву секундарних гљивичних инфекција, цикаде (Reptalus panzeri), која проузрокује црвенило на кукурузу као и гриње Tetranychus које се хране ћелијским соком.

 У циљу смањења бројности популације кукурузног пламенца примењују се механичке, биолошке и хемијске мере сузбијања.

Кристина Лазаревић,
дипл. инж. заштите биља у ПССС Пожаревац