Општина Жагубица је у сарадњи са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности Републике Србије расписaлa јавни позив за суфинансирање набавке и уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Жагубица.

Конкурс је отворен до 2. децембра 2022. године.

Уз пријавни образац потребна је оверена изјава два сведока о броју чланова домаћинства које конкурише по јавном позиву, фотокопије личних карата чланова домаћинства, документ да је стамбени објекат легализован, предрачун количине и цене елемената за уградњу као и фотокопија последњег рачуна за утрошену електричну енергију.

Максимална снага соларних панела, наводи се у позиву, не може бити већа од одобрене снаге мерног места за електричну енергију које домаћинство користи. Максимална одобрена снага је 3 киловата.

Јавни позив не односи се на помоћне објекте домаћинства. Подстицајни износ средстава по домаћинству је 50 одсто од укупне инвестиције, односно 210.000 динара са обрачунатим порезом на додатну вредност.

Share.

Comments are closed.

Skip to content