2019-12-21T10:33:58+01:00 21. децембра, 2019. 10:33 |

Сузбијање глодара у усевима озимих стрних жита

Штете на усевима озимих стрних жита могу бити причињене од сетве до саме жетве усева, а највеће су и најчешће настају исхраном и сакупљањем семена приликом припрема залиха за презимљавање, као и исхраном клијанцима и младим биљкама. У случају повећане активности и бројности може доћи и до угрожавања производње. Повећање бројности условљено је карактеристикама популације, условима средине и присуством хране. У случају пренамножења (каламитета), до кога углавном долази у размаку од неколико година, може доћи до проузроковања врло значајних економских штета. Повећање активности и бројности пољских глодара може се очекивати нарочито у условима дуге и топле јесени, благе зиме са снежним покривачем и сувог и топлог пролећа. Глодари који причињавају највеће штете стрним житима су пољски миш    (Apodemus spp), пољска волухарица (Microtus arvalis) и хрчак (Cricetus cricetus).

-У циљу спречавања причињавања штета препоручује се обилазак парцела (озимих стрних жита, луцеришта и детелиништа, воћњака, итд), и праћење бројности глодара, како би се на време реаговало и спречило повећање бројности, а тиме и смањење штетности. Провера присуства пољских глодара врши се пребројавањем активних рупа. Уколико се на парцели озимих стрних жита региструје више од 10 активних рупа по хектару, потребно је извршити сузбијање глодара, истиче Невена Ристић, мастер инжењер пољопривреде у ПССС Пожаревац.

На бројност глодара утиче се бројним превентивним мерама (интензивном обрадом земљишта, заоравањем или сакупљањем жетвених остатака, благовременом сетвом, итд), као и родентицидним третманима. Хемијско сузбијање подразумева примену: акутних родентицида (на бази а.м. цинк-фосфид: Цинкосан у количини 10 г/рупи), антикоагуланата (а.м. бромадиолон: Бродисан А, или Ратибром 2 у количини 10-20 г/рупи). Роденциди се примењују убацивањем мамака у активне рупе по упутству произвођача, уз обавезно затварање рупа након убацивања мамака у циљу заштите животне средине, дивљачи и птица.

  • Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства

                                                                                         Д.Д.