Сузбијање корова на стрништу представља важну меру која пољопривредним произвођачима предстоји након завршене жетве пшенице. Њена важност огледа се у смањењу закоровљености наредних усева, нарочито вишегодишњх корова који значајно могу утицати на развој и принос усева. Нестабилни временски услови, смене кишног и сунчаног периода, које су ове године наступиле након жетве, погодовале су ницању и интензивном развоју корова.

 

 

Пројекат „АГРО ИНФО“ суфинансира Град Пожаревац

„Веома ефикасан и економски оправдан начина сузбијање корова на стрништу изводи се применом неселективних транслокационих хербицида, односно препарата на бази активне материје глифосат. Одлика ових хербицида је да они делују на све биљке на коју депозит доспе. Кроз лист, хербицид се даље транслоцира у све надземне и подземне органе биљке, сузбијајући тако и најпроблематичније вишегодишње корове пољопривредних усева. Спектар деловања, односно сузбијање одређених корова јако зависи од дозе примењеног препарата. Сузбијање већине једногодишњих корова постиже се применом дозе 4 л/ха, док се за успешно сузбијање корова, као што су дивљи сирак из ризома, пиревина, боца, паламида, чичак, дивљи  пелен, штаваљ и други, препоручује доза препарата од 5-6 л/ха. За сузбијање њивског попонца и зубаче, као и худолетнице и дивље купине потребно је применити дозу од 6 до 8 л/ха. На нашем тржишту, на бази ове активне материје, постоји велики број регистованих препарата, као што су: Bingo 480, Clinic 480-SL, Glifosav-480, Glifomark, Glyphogan, Glifol, Roundup, Blade 48-SL, и др. Третиране корове не треба заоравати најмање три недеље после примене како би се хербицид лепо транслоцирао и деловао што ефикасније, нарочито на вишегодишње корови чији су подземни органи, помоћу којих се одржавају, дубоко у земљишту, истиче Невена Ристић, маст.инг.пољ.у ПССС Пожаревац.

За што ефикасније дејство хербицида веома су важни начин и време њихове примене.Третирање стрништа треба извести са што мањом количином воде, по мирном времену у касним послеподневним часовима, када температура опада, а биљка отвара своје отворе (стоме) чиме се поспешује усвајање хербицида.

„Успешним сузбијањем корова на стрништу, олакшава се примена предстојећих агротехничких мера, а редукцијом закоровљености парцеле, поспешује се развој усева, и осигурава већи принос, подсећа Невена Ристић.

Дарко Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content