agro infoУ намери да остваре што већу цену за своје производе, пољопривредни произвођачи се одлучују да их складиште и сачекају повољнија времена па самим тим и већу зараду. Пре тога, међутим, неопходно је да се складишта добро и правилно припреме за ту намену, као и да се потом прати ситуација, јер није искључена појава штеточина у складиштима које треба сузбијати.

Најзначајније штеточине у складиштима су: житни жижак – Sitophilus granarius, пиринчани жижак – Sitophilus oryzae, житни кукуличар – Rhizopertha dominica, житни мољац – Sitotroga cerealella, мали брашнар – Tribolium confusum, брашнени мољац – Plodia interpunctella, амбаров мољац – Tinea granella.

Све ове штеточине у складишта доспевају активно, сопственим кретањем и летом, и пасивно, из заостале популације у складиштима, уношењем производа и слично. Штете које наносе огледају се у мењању квалитативних и квантитативних својстава ускладиштене робе, одностно умањују количину, али и својства зрна која бивају и физички оштећена, поједена, прогрижена, избушена и загађена изметом услед чега више нису погодна за исхрану домаћих животиња и људи.

Због свега овога веома је битно озбиљно приступити припреми складишта и мерама сузбијања штеточина у њима.

Непестицидне мере су: бирати суве, хладне и лако проветриве просторије за складиште; уклонити све прошлогодишње остатке производа као и темељно чишћење празног складишта; затворити све отворе и пукотине на зидовима, поду, таваници, вратима и прозорима; у припремљено складиште уносити здраве производе; складиште одржавати чисто, а производе редовно прегледати на присуство штеточина

Пестицидне мере: Tретирати складишта препаратима на бази deltamerina + piperonil-butoksida (K-Obiol EC 25), Al-fosfid (Phostoxin pelete, Phostoxin tablete), pirimifos-metil (Actellic 50), malation (Etiol tečni), Mg fosfid (Magtoxin pelete, Magtoxin granule, Degesch ploče)…

Хемијски третман се врши и у празном складишту пре уношења производа, а након уношења прати се стање истог односто прати се појава штеточина.

Драгана Урошевић, дипл.инж. заштите биља

ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content