2018-06-28T09:03:22+02:00 28. јуна, 2018. 09:03 |

Свет машина и рачунарства

ВТШСС: СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – МАШИНСТВО

Први, јунски уписни рок је практично већ завршен на Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу. Полагање пријемног испита је обављено 27. јуна, а 28. јуна је објављена јединствена ранг листа. Након приговора остаје да се 2. јула објави и коначна ранг листа и од 3. јула почне упис кандидата који су по ложили пријемни испит и освојили довољан број бодова за упис на жељену студијску групу.

Висока техничка школа струковних студија за наредну школску годину расписала је конкурс за 280 студената – 165 који ће студирати на буџету, док је преостали број места, 115 за са мофинасирајуће студенте. Школовање траје 3 године, а студенти су могли да се определе за једну од пет студијских група: Заштиту биља, Заштиту животне средине, Електротехнику и рачунарство, Прехрамбену технологију и нутриционизам и машинство.

На годишњем нивоу школарина за самофинасирајуће студенте износи 55.000 динара и може се плаћати на рате током 9 месеци почев од октобра. Ако након објављене коначне ранг листе и обављеног уписа у јунском року остане слободних места на некој од студијских група, ВТШСС ће у септембру објавити нови конкурс за упис. Као и у јунском року, студенти, у зависности од изабране групе, полажу пријемни испит из математике, хемије или биологије.

ДВА МОДУЛА ЗА СТУДИРАЊЕ

Студијски програм машинства је тако и конципиран да образује студенте, машинске инжењере струковних студија који ће моћи да се укључују у радне и производне токове као самостални учесници и да примењују практична знања која су од значаја за инжењерску примену у процесу рада.

На овом студијском програму постоје два модула – Производно машинство и Пројектовање рачунаром. На модулу Производно Машинство студенти се оспособљавају да могу да прописују режиме рада машина у производним условима, да конструишу и одржавају алате и приборе за рад, да упознају машине и њихове конструктивне каракте ристике за примену у производним условима, да прописују технолошке поступке, да врше контролу рада и квалитета израде, да организују рад појединих делова и да све то имплементирају у производни процес.

На модулу Пројектовање рачунаром студенти се оспособљавају да могу да коришћењем рачунара и рачунарских програма без проблема прилазе поступцима пројектовања, израде и чувања техничке документације, да упознају машине и њихове конструктивне карактеристике за примену у производним условима, да прописују технолошке поступке, да врше контролу рада и квалитета израде, да организују рад појединих делова и да све то имплементирају у производни процес.

Након завршеног школовања добијају звање струковног инжењера машинства.

ЂУРЂИНА МЕЂУ МАШИНАМА

Ђурђина Илић је машинство на Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу уписала пре три године након завршене Политехничке школе и занимања саобраћајни техничар. Иако је путовала из Старчева код Петровца на Млави где живи до Пожаревца, испите је давала редовно и планира да до краја године дипломира:

-Имам још пет испита до краја и дипломски, каже. Планирам сада да дам три у јуну, два да остану за септембарски рок и да припремим после тога дипломски рад. Било је доста обавеза током студирања, учења, практичних вежби које смо радили, семинарских радова. Ипак, није било толико тешко да нисам могла да се организујем, јер сам морала да водим рачуна и о превозу, али и то смо завршили.

Ђурђина каже да сви предмети нису захтевали исто ангажовање. Њој лично је био занимљив и тражио пуно рада предмет аутоматско управљање:

-Чини ми се да сам ту уложила највише рада, кроз задатке и вежбе и консултације. Оно што ми је највише „легло“ је пројектовање применом рачунара, ту сам се најбоље снашла.

Када дипломира, Ђурђина Илић би желела да ради у својој струци. Приоритет јој је сада диплома струковног инжењера машинства. Након завршених основних студија, струковни инжењери машинства могу школовање да наставе на специјалистичким студијама које трају годину дана.

Д. Деурић