У костолачким термоелектранама током 2018. године произведено је укупно 6,34 милијарде киловат сати. TE „Koстолац A“ je у минулој години произвела више од две милијарде киловат часова чиме је годишњи план премашен за 1,43 oдсто. Блок  A1 предао је електроенергетском систему Србије  585,5 милиона, а блок А2 1,4 милијарде киловат – сати. У TE „Kостолац Б“, Блок B1 je произвео 2,2 милијарде, а Блок 2, 2,1 милијарду киловат сати. Укупна годишња производња електричне енергије у ТЕ „Костлац Б“ износила је 4,3 милијарде киловат-часова.

− Уколико се посматрају месечни извештаји о производњи електричне енергије, уочава се да су планови посебно остваривани у другој половини године, након што су реализовани ремонти на термокапацитетима, истиче Ненад Марковић, директор за производњу енергије у костолачком огранку ЕПС-а који додаје да је план производње остварен у сваком месецу после ремонта.

 − Оно што смо очекивали још једном се потврдило у пракси: када се ремонт уради у пуном планираном обиму, осигурава се и отималан рад термокапацитета, који онда остварују стабилну производња електричне енергије. Сви наши планови се остварују захваљујући великом ангажовању радника у обе термоелектране. Максималним залагањем омогућили су да се постигне оно што се од нас тражи и осигурали су висок степен стабилности рада ТЕ „Костолац А“ и ТЕ „Костолац Б“, каже Марковић.

Предвиђено је да се током ове године реализују стандардни ремонти на блоковима А2 и Б1, док ће на друга два термокапацитета бити спроведени обимнији ремонти.

− На Блоку А1 план је да ове године урадимо капитални ремонт турбине, који ће омогућити да се на једном од најдуговечнијих агрегара у ЕПС-у постигне оптимална производња електричне енергије и осигура испуњење предвиђених планова, објашљава директор.

Највише ремонтних захвата биће урађено на Блоку Б2, па је у складу са тим предвиђено да у 2019. тај блок буде шест месеци ван погона.

− На Блоку Б2 ове године очекује нас ревитализација постројења. Реализација ремонта захтева реалну детаљну припрему, имајући у виду обим послова које планирамо да урадимо. Током самог ремонта на терену биће ангажовани бројни извођачи радова, који су специјализовани за овакве врсте послова. Треба истаћи да ће се радити примарне и секундарне мере за редукцију азоттих оксида и да ће ово бити први пут да се на неком од блокова унутар ЕПС-а инсталирају секундарне мере, каже Марковић.

Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content