Очекује се да у наредном периоду пепео постане сировина у домаћем грађевинарству и незаобилазан елемент приликом изградње инфраструктурних објеката. Машински инжењер Горан Стефановић, ангажован на пословима за одвод продуката сагоревања у ТЕ „Костолац Б“, указује на чињеницу да ће продаја пепела имати далекосежне позитивне учинке за пословање костолачког огранка ЕПС-а. Реализован је први уговор са Фабриком цемента „CRH Srbija“ из Поповца о продаји 12.000 тона пепела и 5.000 тона шљаке из Термоелектране „Костолац Б“.

– Са овом цементаром недавно је потписан и уговор према којем се купац обавезао да ће у наредном периоду преузети још 30.000 тона летећег пепела које производе термокапацитети лоцирани у Костолцу, каже Стефановић. Он објашњава да је у замену система за пријем, припрему и транспорт пепела и шљаке у ТЕ-КО „Костолац Б“ уложено око 35 милиона евра, од тога 25 милиона из кредита EBRD и 10 милиона евра из сопствених извора „Електропривреде Србије“. Ова инвестиција у нове технологије омогућила је да ТЕ „Костолац Б“ добије нови систем који се одликује знатно вишим степеном енергетске, еколошке и економске ефикасности, тако да је омогућена екстракција сувог пепела посебним системом и његова продаја у комерцијалне сврхе. Предуслов за коришћење пепела била је одлука да се у домаћем законодавству он класификује као грађевински материјал.

Депоније

У термоелектранама у Србији годишње се потроши 35 до 40 милиона тона угља, при чему настане око 5,6 милиона тона електрофилтерског пепела. Пепео се годинама одлагао на депонијама у непосредној близини термоелектрана, али и у близини речних токова и насељених места. Те депоније заузимају око 1.600 хектара плодног земљишта.

  – Уколико се не примене мере заштите, пепео може лако да се преноси ваздушним струјањем и на тај начин утиче на квалитет ваздуха. Уколико се не примене мере заштите, пепео може лако да се преноси ваздушним струјањем и на тај начин утиче на квалитет ваздуха, тла, на биљни свет и површинске воде. Зато су пројекти у овој области које смо урадили и које планирамо да урадимо, изузетно значајни, каже Стефановић.

              − Проглашење пепела за грађевински материјал је од великог значаја за огранак ТЕ-КО „Костолац“, али и за ЕПС, ако се зна колика је такса за одложени пепео. Потписивањем уговора и продајом пепела остварени су изузетни економски резултати, смањен негативни утицај на животну средину уз повећање енергетске ефикасности. Поред позитивних искустава везаних за заштиту животне средине, систем ће донети низ еконосмких користи ЕПС-у, и то не само продајом пепела, већ и уштедама које ће настати престанком обевезе плаћања такси на одложену количину пепела и шљаке. И сам систем је далеко енергетски ефикаснији и потребно је много мање енергије како би се иста количина пепела и шљаке транспортовала до депоније пепела „Ћириковац“, наводи Стефановић.

                                                                                                                            Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content