2021-04-02T09:18:39+02:00 2. априла, 2021. 08:44 |

ТЕ „КОСТОЛАЦ Б“: Припреме теже од ремонта

Овогодишња ремонтна сезона у ТЕ „Костолац Б“ требало би да крене почетком маја. Старт ремонта блока 2 планиран је  8. маја, а завршетак 5. јуна.       -Један део јавних набавки које су везане за ремонт је уговорен, док је процедура објављивања преосталих набавки у току. Надамо се да ће до почетка ремонта све неопходне јавне набавке бити уговорене, каже др Далибор Стевић главни инжењер Сектора одржавања РЕ „Костолац Б“. 

       У турбогенераторском постројењу блока 2 планирана је замена модула опточне пумпе број 2, машинско прање хладњака турбинског уља и свих филтера на систему турбинског уља, ремонт напојних пумпи и ревизија конденз пумпи. Предвиђени су и преглед кондензатора и провера цевног система, ревизија система за чишћење кондензаторских цеви „Taprogge“, ревизија арматуре високог, средњег и ниског притиска, као и баждарење вентила сигурности. Такође, биће урађени и ревизија финих и грубих сита у пумпној станици сирове расхладне воде, ремонт постројења за хемијску припрему воде и ремонт компресора инструменталног и техничког ваздуха.

       На котловском постројењу блока 2 биће урађено хемијско и механичко чишћење грејних површина котла, РЗВ и ЕФ, ремонт цевног система котла и система ослањања и испитивања без разарања на цевном систему котла и цевоводима високог притиска. 

       – Планирани су и термоизолатерски радови, ремонти млинова, канала аеросмеше, РЕЦ канала, линије транспорта угља, регенеративног загрејача ваздуха и ремонти гасно-ваздушног тракта и озида. Такође, реализоваће се и ремонти вентилатора: свежег ваздуха, димног гаса и хладног димног гаса, затим ремонта система одшљакивања, машинског дела електрофилтера и система за транспорт пепела и шљаке, објашњава Стевић.

         У електроенергетском домену блока 2 планирано је испитивање трансформатора, ремонт високонапонских електромотора и нисконапонских развода, мотора и инсталација, испитивање електричних заштита, ремонт развода и уређаја сигурносног напона, електрофилтера, као и ремонт заједничких постројења.

        Од опреме за мерење и регулацију планирани су ремонти мерне опреме у пољу, опреме за специјална мерења, електромоторних погона, хидрауличких погона, пнеуматских погона и система за анализу гасова на излазу из котла.

Опрема за ремонтовање из домена управљања, рачунара и сигнализације блока 2 подразумева ремонт управљачког система и система за заптивање регенеративног загрејача ваздуха, затим подешавања вентила и клапни, као и умрежавање управљачког система на блоку и система за пепео и шљаку и умрежавање управљачког система на блоку и допреми угља.

        Ремонт блока 1 предвиђен је у периоду од 23. маја до 1. јула. Ремонт турбогенераторског постројења обухватиће преглед лежајева и вентилских комора турбине, ремонт напојних пумпи, ревизију пумпи расхладне воде и ревизију пумпи техничке воде. Такође, биће урађена и ревизија пумпи регулационог уља турбине и помоћне уљне пумпе турбине, замена цевног снопа хладњака турбинског уља и дела цеви на кондензатору. 

       Ремонт турбогенераторског постројења овог блока обухватиће и ревизију система за чишћење кондензаторских цеви „Taprogge“, ревизију арматуре високог, средњег и ниског притиска, баждарење вентила сигурности, ремонт постројења за хемијску припрему воде и ремонт компресора инструменталног и техничког ваздуха.

       На котловском постројењу блока 1 планирано је хемијско и механичко чишћење грејних површина котла, РЗВ И ЕФ, ремонт цевног система котла и система ослањања. Биће урађени и термоизолатерски радови, као и ремонт млинова, канала аеросмеше и горионика, РЕЦ канала и линије транспорта угља у котларници. Такође су предвиђени и ремонти вентилатора свежег ваздуха,  димног гаса и хладног димног гаса, као и ремонти система одшљакивања испод котла, машинског дела електрофилтера, система за транспорт пепела и шљаке и допреме угља.

       У делу електроенергетике на блоку 1 предвиђено је испитивање трансформатора, ремони високонапонских електромотора, нисконапонских развода, мотора и инсталација. Обавиће се и испитивање електричних заштита и ремонт развода и уређаја сигурносног напона, као и електрофилтера.

                                                                                                                            Р.Н.