2020-11-19T09:08:04+01:00 19. новембра, 2020. 09:08 |

ТЕ „КОСТОЛАЦ Б“: Сигурност за зиму

Ремонти  у Термоелектрани „Костолац Б ове године били су у знаку годишњег одржавања, јер су прошле године рађени капитални радови на Б2. Сада су оба блока поуздана за производњу.

 – У току ове године урађени су планирани ремонти блокова Б1 и Б2, каже Жељко Илић, директор ТЕ „Костолац Б“. 

– Ремонти блокова Б1 и Б2 обухватили су стандардне ремонтне активности на котловском постројењу, турбогенераторском постројењу, електроенергетским постројењима, опреми за мерење, регулацију, управљање и сигнализацију, као и грађевинском одржавању. Реализоване активности у ремонтима Б1 и Б2 треба да обезбеде стабилан и поуздан рад блокова током зиме и пролећа. То треба да се манифестује остваривањем планиране производње електричне енергије, као и минимизацијом планских и непланских застоја.

     Жељко Илић

Он подсећа да је 2019. рађен капитални ремонт блока Б2, у коме су урађени већи и значајни послови који су омогућили да блок Б2, уз мањи ремонт ове године, ради веома поуздано. У ремонту прошле године обављен је капитални ремонт турбогенераторског постројења, а важна улагања су била на ложном уређају и цевном систему котла. То је допринело да блок поуздано ради. Колико је значајна исправност котловског и термоегенераторског постројења, исто толико је важан и цео систем за емисију гасова и извоз пепела и шљаке, јер је ранијих година било застоја у овом делу производње.

– Посебну пажњу у протеклој ремонтној сезони посветили смо овом технолошком делу производње. Обављени су значајни послови у претходном периоду на опреми за транспорт пепела и шљаке, што је допринело да нам се сада хидромешавина продуката сагоревања шаље према депонији у Ћириковцу. Сада дефинитивно можемо да кажемо да депонија на Старом костолачком острву одлази у историју што се тиче депоновања пепела и шљаке из ТЕ „Костолац Б“. 

 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У оквиру текућег одржавања посебно се спроводе и припреме блокова за рад у зимском периоду. Реч је о обезбеђивању залиха енергената, провери функционалности система и уређаја за грејање, провери комплетности и исправности врата, жалузина, застакљених површина у главном погонском објекту и помоћним постројењима. Проверава се и термичке изолованост корене арматуре и импулсних водова мерења на оба блока, као и стања изолације свих цевовода, стања кровова и столарије.