У Термоелектрани „Костолац Б“ припрема се капитални ремонт блока Б2, у оквиру којег ће бити знатно унапређена заштита животне средине. Планирано је да радови почну половином 2019. године. Руководилац Службе одржавања у Термоелектрани „Костолац Б“ Жељко Илић указује да самој реализацији сваког ремонта претходи дуготрајно и детаљно припремање, које је у овом случају обимније, имајући у виду чињеницу да се ради о капиталном ремонту.

       − Циљеви су нам, као и увек, да постигнемо оптимизацију рада овог термокапацитета, побољшамо степен поузданости блока Б2 и бљу кондицију постројења у целини. Капитални ремонт имаће посебну димензију, јер поред стандардних ремонтих активности, важан део обухватају и активности на пољу заштите животне средине. После завршетка капиталног ремонта блока Б2, овај термокапацитет производиће електричну енергију уз знатну редукцију емисије азотних оксида у атмосферу, рекао је Илић.

          Уградњом модерног система за смањење азотних оксида, емисија штетних материја биће испод 170 милиграма по кубном метру, уз истовремено обезбеђење поузданог и ефикасног рада блока. Овим поступком интегрисаће се оптимизација рада горионика угља заменом канала аеросмеше, уградњом нове опреме у циљу вишестепеног довођења ваздуха у котао, као и технологијом која се први пут уводи у Србији, а то су додатне секундарне мере за смањење азотних оксида.

           Значајна активност коју треба посебно издвојити је капитални ремонт турбине, који ће обухватити ремонтне активности на турбини, високог средњег и ниског притиска.

           − Обавићемо ремонт свих делова кућишта турбине, извршити технички преглед, испитивања без разарања, санацију евентуалних оштећења, димензиону контролу. Демонтажу, транспорт и ремонт модула високог притиска обавиће извођач радова у Пољској. Урадићемо ремонт ротора и лежајева турбине, ремонт вентилских комора високог средњег и ниског притиска –технички преглед, евентуалне санације, као и ремонт уљних пумпи и остале стандардне опреме на турбини, рекао је Илић.

            У плану је и уградња заједничког колектора у подфилтеру за прихват пепела. У склопу ремонта су и стандардне и нестандардне ремонтне активности код вентилатора, млинова, одшљакивања, транспорта пепела и шљаке, цевног система котла, допреме горива, напојних пумпи, електроенергетске и мерно-регулационе опреме.

           Капитални ремонт Блока Б2 обухвата и ремонт ротационог загрејача ваздуха.

Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content