Кроз предавања и практичну наставу из прве помоћи према новом правилнику до сада је прошло 59 радника Термоелектране „Koстолац Б“.

Запослени су имали основну и напредну обуку које су обухватиле четири модула: Механичке опасности на радном месту, хемијске штетности на радном месту, рад на отвореном и изложеност штетним климатским условима. Нови правилник о првој помоћи, који важи на територији читаве Србије, предвиђа и начине поступања у раду са децом, у области спорта и на административним пословима. Обука у костолачком огранку ЕПС-а састојала се од три дела: теоријског, практичног и од тестирања. Теоријски и практични део обуке, као и тестирање обавио је Дом здравља „Визим“ из Београда, а руководилац курса била је др Марија Тасовац.

Нови правилник о начину пружања прве помоћи у примени је од прошле године. Њиме су прописани: начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме на радном месту и начин и рокови оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. Служба за безбедност и здравље на раду Огранка „ТЕ-КО Костолац“ штампала је и брошуру која садржи упутство и поступке, и дистрибуирала их преко сандучића за прву помоћ.

До краја године обука ће бити организована и за запослене у Термоелектрани „Kостолац A“, на коповима „Дрмно“ и „Ћириковац“, као и у Дирекцији огранка.

                                                                                                                      Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content