2021-10-13T10:57:56+02:00 13. октобра, 2021. 10:57 |

Томислав Петров: Наука у служби одржавања

Pуководилац послова оперативно-техничке припреме у Термоелектрани „Kостолац А“ Томислав Петров,  редовно пише за часописе који се баве техничком дијагностиком у машинству и енергетици. Kао аутор више од 30 радова из ових области, редовни је учесник стручних скупова и семинара.

−Стручни семинари нам омогућавају да се упознамо са начином рада у другим компанијама, што води ка унапређењу начине одржавања у самом ЕПС-у. Мислим да је похвално што се у нашем огранку посвећује много пажње овом сегменту и што се негују бројни видови стручног усавршавања. Уз рад, бројне колеге су успевале да заврше и академске и струковне студије, као и да одбране магистратуре и докторате, каже Петров.

Он подсећа да је континуирано усавршавање у савременом машинству и енергетици неминовност, јер се технологија креће крупним корацима.

− Почетак мог рада био је 1979. године, када сам након завршетка средње школе почео да радим у тадашњој Термоелектрани „Kостолац“, односно садашњој ТЕ „Kостолац А“. У то време постојао је само блок А1, док је блок А2 био у изградњи. Почео сам да радим у Сектору машинског одржавања, учећи о свим појединостима које се тичу турбина, пумпи… У том периоду био сам ангажован и у домену рада са младим генерацијама, као и на радним акцијама широм тадашње Југославије. Након тога, завршио сам Вишу техничку школу у Пожаревцу, као и факултет. Уследило је и образовање на постдипломским студијама, где сам стекао и магистарско звање. Тема мог магистарског рада је била дијагностика роторних багера, објашњава Петров. 

Он даље наводи да су се докторске студије саме наметнуле.

− Уписао сам ове студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, где ми је преостала још и одбрана докторског рада. Тема на којој ћу докторирати тиче се техничке дијагностике сложених система у термоелектранама. Дијагностика захтева одговор на питање зашто је дошло до одређеног квара или дефекта, да би се затим отклонило оно што је било проблем, а сам уређај наставио да ради неометано. У овом случају ради се о функционисању термоелектрана и производњи електричне енергије, тако да се у мојој докторској дисертацији налази вишедеценијско искуство, као и теорија која постоји у свету о одржавању енергетских објеката. Ту се налазе и идеје и начин рада у термоелектранама, чији је циљ да уређаји буду исправни и спремни за рад, каже наш саговорник.

Аутор стручних књига

          Заједно са колегама, пре свега са ментором проф. др Живославом Адамовићем, Томислав Петров је написао и неколико књига, које су намењене студентима, али и инжењерима и радницима, да боље упознају ову област и да то примене у свакодневном одржавању великих система као што је термоелектрана. То су књиге: „Реструктурирање и препројектовање одржавања техничких система“, „Индустријско инжењерство и менаџмент“ и „Индикатори перформанси одржавања машина у компанијама“.

Петров истиче и да се сва дијагностичка техника из области одржавања термоелектрана која постоји у свету, данас користи и код нас. Највише пажње одлази на превентиван рад у одржавању са циљем да се број непланских застоја сведе на минимум. У огранку су на располагању разни дијагностички уређаји, мерни инструменти, дигиталне камере и слично, па се може рећи да је спој праксе и теорије који влада у свету, присутан и костолачком огранку.

Развој информационих технологија и интернета првенствено је омогућио да се и размена информација и искуства одвија знатно брже него раније:

− Техника брзо напредује, а интернет доста помаже да дођемо до нових сазнања. Посебно су важне посета разним техничким семинарима и конференцијама, као и похађање одређених курсева и обука, сматра Петров.

                                                                                                                                                  Р. Н.