Будуће ученике Економско-трговинске школе Пожаревац очекује девет смерова од којих могу изабрати трогодишње: Трговац, Конобар, Кувар и Посластичар као и четворогодишње: Економски техничар, Трговински техничар, Финансијски администратор, Туристичко хотелијерски техничар и Комерцијалиста.

Данас желимо да приближимо два занимаљива смера која дају небројене могућности по стицању средњошколске дипломе као и основ за факултетско образовање: Трговински техничар и Туристичко хотелијерски техничар.ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (30 ученика)

Циљ образовања у оквиру овог профила је оспособљавање ученика за комуникацију са купцима, сарадницима, обављање послова набавке и продаје робе у малопродајном објекту и путем е-трговине, обављање промотивних, комерцијалних и финансијско – административних послова у малопродајном објекту као и организовање и анализа рада  у малопродајном објекту.

Током школовања ђацима се пружа  могућност учешћа на Републичком такмичењу из Трговинског пословања са практичном наставом чији је домаћим 2017. године била Економско-трговинска школа Пожаревац. Организацију такмичења донела је Јована Пешић, освајањем првог места на претходном надметању. Захваљујући преданом раду наставника-ментора Слободанке Цветић, која уме да мотивише ученике на додатни рад, школа се може похвалити запаженим резултатима на такмичењима када су домаћини били: Сомбор 2012. (I и V место појединачно и I екипно), Кикинда 2016. (I и III место појединачно и I место екипно), Пожаревац 2017.  ( I и III место појединачно и I екипно) , Пожаревац  2018. (I и VII место појединачно и IIекипно) и Грделица 2019. (III и VI место појединачно и II екипно).

Ученици имају практичну наставу један дан недељно у малопродајном објекту у граду, а часове вежби из предмета Трговинско пословање обављају у савремено опремљеном школском кабинету.

Стечено знање ученицима овог смера може обезбедити запослење у трговинским предузећима а уколико околности дозволе, уз добијену диплому трговиснког техничара може се основати сопствено предузеће. Смер пружа богату основу за наставак школовање на високим школама и факултетима.ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР (30 ученика)

За овај четворогодишњи последњих година влада велико интересовање, а  профил је прилагођен условима савременог пословања и експанзивног развоја туризма. У протеклих неколико година реформисан је више пута. Настава способљава ученике за рад у туристичким агенцијама на пословима израде и продаје туристичких аранжмана, у реализацији туристичког аранжмана, кроз послове туристичког водича и пратиоца групе и за рад у рецепцијској служби хотела.

Практична знања стичу се кроз кабинетску као и практичну наставу у привреди.  Уз стручна знања ученици стичу вештине писане и усмене комуникације, услужност, љубазност, а смер нуди проходност у школе високих струковних студија из области туризма и угоститељства и факултете. Ученици овог смера уз интересовања за стучне предмете  изузетно су активни у раду ликовне, драмске и рецитаторске секције као и бројним такмичењима из  српког и  страних језика и Агенцијског пословања. Зато не чуди што ученици овог смера школовање настављају на Филозофском, Филолошком и Учитељском факултету,високим школама туризма и угоститељства, опредељујући се за професионалну област туризмолога, психолога, педагога,  географа, професора страних језика, књижевности и српског језика…

Влада Винкић

Share.

Comments are closed.

Skip to content