Одборници Градске општине Костолац заседају овог уторка, 21. марта. Председница Скупштине Милена Церовшек најављује четири тачке дневног реда:
Милена Церовшек
Милена Церовшек

 – По усвајању записника са 18. редовне седнице, одржане 23. децембра прошле године, и записника са свечане скупштинске седнице, одржане 29. јануара, уследиће четири тачке. Следи одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2022. годину, потом, разматрање и доношење Решења о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине за прошлу годину, као и разматрање и доношење Одлуке о разрешењу и именовању заменице председника Изборне комисије Градске општине Костолац, у сталном саставу.

– Последња тачка је разматрање и доношење аката из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата. У оквиру те тачке  следи доношење Решења о образовању Комисије за родну равноправност ГО, Решења о разрешењу и именовању једног члана Комисије за прописе, Решења о разрешењу и именовању председнице и једне чланице Комисије за привреду и финансије, Решења о разрешењу и именовању заменика председнице Комисије за представке и предлоге и Решења о разрешењу и именовању заменика председнице Комисије за доделу повеља и награда. После закључења седнице спровешће се процедура по одборничким питањима, навела је Церовшек.

Share.

Comments are closed.

Skip to content