2020-12-21T13:08:47+01:00 21. децембра, 2020. 13:08 |

У Кучеву једногласно за нови буџет

Пажњу одборника Скупштине Општине Кучево на последњој седници заокупила су два буџета  –  овогодишњи, који је морао да претрпи извесне измене, и нови, за 2021. годину, који је на седници једногласно усвојен. О изменама у актуелном буџету, као и о најважнијим карактеристикама новог буџетског документа, на почетку седнице, којом је председавао Бранко Кецман, говорио је председник Општине др Иван Рајичић.

Према речима Рајичића ребаланс буџета за 2020. условљен је потребом да се приходи ускладе са остварењем,  а  расходи са приоритетима и потребама буџетских корисника.

– На страни расхода додата су средства за одржавање путева, за потребе месних заједница, издвојена су средства за пројекат „Лични пратилац деце и ученика“ , додат је пројекат инклузије Рома, обезбеђена средства за израду пројектно-техничке документације за насеље Бродица. Повећана су средства за социјална давања, за изградњу зграде за становање избеглих лица, придодата средства верским заједницама. Смањени су издаци за спорт и невладине организације, за накнаде на име превоза запослених као и средства за капиталне издатке Туристичке организације и за пројекте у области културе. Са предложених 630  смањили смо расходе на 597 милиона. Претходним ребалансом у септембру уштедели смо 18 милиона динара, а овим изменама још 19 милиона чиме ћемо финални дефицит с почетка године пројектован на 11 посто смањити испод 5 одсто, рекао је, поред осталог Рајичић.

Др Иван Рајичић

Образлажући основне одреднице буџета за наредну годину он је истакао да су се руководили пројекцијом реалног раста друштвеног производа од 6 одсто и инфлације од 1 одсто. Планиран је већи износ пореза због раста плата и веће минималне цене рада… Када су приходи у питању, предвиђени су на нижем нивоу него у 2020.

– Знатно су смањени и издаци, планирани су у складу са економским параметрима на основу финасијских предлога и реалних потреба буџетских корисника. Укупни расходи смањенису  и планирани у износу од 573 милиона, рекао је Рајичић, за кога је буџет за 2021. развојни јер су укупна средства за инвестиције знатно повећана, чине 19,5 одсто укупног буџета. Дефинисано је да се у наредној години реализује 16 програма и 14 пројекта.

Рајичић се осврнуо и на важност пројекта Локалног економског развоја општине, на субвенције за привреду у износу од 20 милиона, на подстицаје у пољопривреди у вредности 8 милиона, на заштиту животне средине зашта је предвиђено осам и по милиона. Највише, 64 милиона, биће усмерена у капитално и текуће одржавање путева.

Бранко Кецман

У наставку седнице, председник Скупштине Бранко Кецман обавестио је одборнике да је из Влашке странке „Мост“ стигао захтев за одузимање мандата једном броју одборника из редова ове странке, а недавно искључени.  Захтев није прихваћен јер, према речима Кецмана, важећи скупштински акти не омогућавају да се на овакав начин одузимају мандати.

Поводом ребаланса овогодишњег буџета, председник Скупштине је истакао да је нова локална власт успела да за четири месеца уштеди око 39 милиона у буџету.

 

Одборници су прихватили измене Статута Центра за културу на основу којих је ова установа добила нови назив – „Драган Кецман“, по чувеном сликару из Кучева. 

Донета је одлука да се функције члана Општинског већа разреши Данијел Дрикић (СНС), а уместо њега изабере Слободан Стокић ( СПС). Неколико тачака односило се на израду Плана детаљне регулације Археолошког налазишта Краку Лу Јордан у Волуји.

Скупштина је усвојила нови Статут Туристичке организације и извештаје о раду –  управљању споменицима природе – пећинама Равништарка и Церемошња. Туристичкој организацији дата је и сагласност на извештај о целокупном овогодишњем раду, а прихваћен  је и њен програм активности у 2021. години. Сагласност је дата и Јавном комуналном предузећу на предложени програм пословања у наредној години.

Од осталих одлука поменимо ону која се односи на усвајање Стратегије за унапређење предшколског васпитања и образовања у периоду до 2025. године као и одлуку о успостављању братске сарадње Кучева са општином Врњачка Бања.