2018-01-31T18:51:48+01:00 31. јануара, 2018. 18:51 |

У МАЛОМ ЦРНИЋУ: Година великих инвестиција

На петнаестој седници локалног парламента у Малом Црнићу, одржаној 29. јануара, одборници су усвојили извештај о раду председника Општине и Општинског већа за протеклу годину, током које је настављена реализација нових и већ започетих пројеката који су делом или у потпуности финансирани из средстава Општине и надлежних министарстава.

СА РЕЧИ НА ДЕЛА

Између осталог, у извештају се наводи да је велика пажња посвећивана текућим проблемима у месним заједницама, те је у складу са њиховим плановима и потребама сачињен план капиталних инвестиција за 2017. годину. Указано је и на то да је буџет Општине конципиран као развојни, са акцентом на финансирању капиталних пројеката.

    Малиша Антонијевић

– Свесни да сваки нови метар асфалта подиже квалитет живота наших грађана имали смо слуха за захтеве наших месних заједница и извели радове на асфалтирању улица у вредности од 50 милиона динара, истакао је  председник Општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, и додао:

– Део буџетских средстава удружен је са ЕПС-ом, тако да су кроз заједнички пројекат изграђени трафо и високонапонска мрежа. Реконструисана је нисконапонска мрежа у насељу Смољинац, која ће омогућити сигурно резервно снабдевање целог подручја Општине. Изграђена је и нова трафостаница за потребе комплекса некадашњег Млина у Малом Црнићу.

– Филтерско постројење за пречишћавање воде на водоизворишту Мало Црниће пуштено је у рад пре десетак дана, чиме је решен вишегодишњи  проблем снабдевања здравом пијаћом водом у насељима Мало Црниће, Велико Црниће и Салаковац. Вредност инвестиције је 26 милиона динара, од чега је из донаторских средстава обезбеђено 18 милиона динара, док је Општина уложила 8 милиона. Кроз заједничка улагања са ЈП „Србијаводе“, кроз чије програме реконструишемо и обнављамо постојећу каналску мрежу у прошлој години, успели смо да очистимо део канала у Батуши. Преко Канцеларије за управљање јавним улагањима у току је пројекат реконструкције амбуланте у Топоници, а са Комесаријатом за избеглице кроз међународни стамбени пројекат, наредних месеци очекује нас почетак градње стамбене зграде са 6 станова за становање у социјално заштићеним условима.  Заједничким напорима са ЈП „Путеви Србије“ осветљен је кружни ток у Салаковцу, где је Општина преузела плаћање трошкова утрошка електричне енергије, подсетио је председник Антонијевић и наставио о прошлогодишњим активностима:

– Прошле године заједничким средствима са Министарством пољопривреде успели смо да санирамо и уредимо атарске путеве у 10 насеља укупне дужине 7.730 метара предрачунске вредности 15 милиона динара. Општина је у току прошле године све комуналне послове поверила ЈКП „Чистоћа“ које се одлично снашло у новонасталој ситуацији. Побољшали су опремљеност механизацијом, набавили камион смећар и добили сагласност за запошљавање потребног броја радника. Уложили смо велики напор да некадашњи комплекс Млина и Фабрике тестенина спасимо од даљег пропадања. Објекат је издат у закуп предузећу „МР група“ која ће упослити више десетина радника са нашег подручја. Складишни простор Млина издат је у закуп предузећу „Макси силоси“, где пољопривредници могу да предају тржишне вишкове и да их лакше испоручују.

– Општина је у 2017. години за област пољопривреде издвојила 38,5 милиона динара, а додељиване су субвенције за регресирање вештачког осемењавања крава, суфинансирање камата на краткорочне кредите за репроматеријал, суфинансирање набавке приплодних назимица и оваца, суфинансирање набавке садног материјала и набавку стеоних јуница сименталске расе. На основу изложеног, може се закључити да су извршни органи у извештајном периоду фунцкионисали у складу са својим овлашћењима и надлежностима на задовољавајући начин, закључио је председник Општине Мало Црниће Малиша Антонијевић.

ЕФИКАСНО И КОНСТРУКТИВНО

Председница Скупштине општине Горанка Стевић је истакла да је седница на којој су одборници разматрали 14 тачака дневног реда била ефикасна и да је протекла у конструктивној атмосфери.

             Горанка Стевић

– Било је разних питања на дневном реду почев од Локалног антикорупцијског плана Општине, преко Локалног акционог плана запошљавања, па све до одлука које се тичу проширених права социјалне заштите грађана и реализације буџета Општине у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину. На крају треба поменути кодекс понашања службеника и намештеника Општине Мало Црниће, документ којим се жели унапредити остваривање и заштита права и слобода странака, односно приближити рад органа и служби стварним потребама грађана, казала је предсеница Стевић.

На седници су одборници већином гласова усвојили: извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Мало Црниће у 2017. години, завршни извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ у току 2017. године, Локални антикорупцијски план Општине, Локални акциони план запошљавања, измењену одлуку о образовању Савета за здравље, одлуку о кућном реду у стамбеним зградама, аутентично тумачење одредаба члана 2. и члана 3. одлуке о максималном броју запослених у 2017. години и одлуку о организовању Предшколске установе „14. октобар“. За нове чланове Школског одбора ОШ „Милисав Николић“ Божевац именовани су Тамара Милошевић и Сања Огњановић.