На седници Скупштине општине Мало Црниће којом је председавала Горанка Стевић разматрано је 11 тачака дневног реда, а најпре је усвојен извештај о раду Општинског већа и председника Општине у 2022. години. Сагледавајући активности у извештајном периоду може се истаћи да је акценат био на инвестицијама у путној инфраструктури, асфалтирању и одржавању путева и реализацији пројеката. Значајна средства уложена су у обнову објеката спортске инфраструктуре. Тако је у Смољинцу реконструисана и дограђена свлачионица и изграђена хидротехничка инсталација на фудбалском терену,  док је у Кули асфалтом пресвучен терен за мале спортове.

Седницом је председавала Горанке Стевић

                                                      АКЦЕНАТ НА ПУТНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

-Настављено је са улагањима у водоводни систем. Изграђен је, опремљен и повезан са постојећим системом, бунар за водоснабдевање у Божевцу и на тај начин обезбеђена је исправна вода за пиће и довољан капацитет за снабдевање водом насеља Кула. Нису запостављени ни објекти културе, тако да је у протеклој години саниран Дом културе у Забреги и кров на Дому културе у Великом Селу. Програм пољопривредне политике и политике руралног развоја проширен је новом мером – субвенционисањем куповине пољопривредних машина.

Председник Општине Малиша Антонијевић

Заједничким средствима са Министарством рударства и енегретике суфинансирали смо уградњу соларних панела и ту меру спроводићемо и у овој години. Општина препознаје потребе становништва за културом и издваја значајна средства не само за ФЕДРАС, већ и за друге облике културног деловања на нашем подручју, кроз програме Библиотеке и Центра за културу. Као и прошле и ове године наставићемо са доделом средстава предузетницима у оквиру Програма локалног економског развоја, претежно за набавку нове опреме за рад. Месне заједнице су наш главни партнер у планирању даљих развојних пројеката. Њихови представници се налазе на извору информација и знају најбоље потребе и проблеме насеља у којима живе. Месним заједницама се обезбеђују средства за текуће функционисање, а инвестициони пројекти се извршавају преко Општинске управе уз активно учешће представника месних заједница у изради планова и програма развоја, посебно инфраструктурних пројеката, нагласио је председник Општине Малиша Антонијевић.

                                            ПРОГРАМИ РАДА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за прошлу годину. Приходи су износили 46.833.000 динара, расходи 45.063.000 динара, односно реализација прихода је била 72 одсто, а расхода 68 одсто.

-Произилази да смо пословну 2022. годину завршили позитивно, проценат наплате је на нивоу од 65 одсто, док је програм пословања остварен са 70 одсто, казао је директор ЈКП „Чистоћа“ Мирослав Живојиновић.

Дата је сагласност на програм рада и план промотивних активности са финансијским планом Туристичке организације општине Мало Црниће за 2023. годину. Према речима директорке Јасне Јовић, програм рада се односи на промоцију општине кроз учешће на сајмовима туризма, интернет, медијску промоцију и промоцију кроз штампани материјал.

-Планирана је организација манифестација „Стишко посело“, „Ходањем до здравља“ и учешће у организацији Дечије недеље. Сајмови као важан начин представљања општине биће неизоставан део активности и програмом је планирано учешће на сајмовима туризма у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. Туристичка организација у 2023. години ће координирати између бројних туристичких субјеката и тежити неговању традиције и унапређењу туризма у општини Мало Црниће, истакла је Јасна Јовић.

Већином гласова усвојен је план и програм рада са финансијским планом Библиотеке „Србољуб Митић“ за текућу годину, Приоритет у раду библиотеке је обављање основне делатности, а то је заштита, прикупљање и обрада библиотечке грађе. Планиране су пратеће манифестације у виду књижевних вечери, издавање нових књига, радионице са децом… За новог члана Управног одбора ове установе именована је Снежана Жиловић из Великог Црнића.

Донета је одлука о успостављању међуопштинске сарадње Града Пожаревца и општина Петровац на Млави, Велико Градиште, Кучево, Жагубица, Мало Црниће и Голубац. Заједнички циљ овог подухвата је изградња регионалног центра за управљање отпадом и образовање регионалног предузећа за управљање отпадом. Усвојена је и одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Мало Црниће за период 2023 – 2032. године. Овим документом се уређују питања од значаја за заштиту животне средине, планирање и организовање управљања чврстим отпадом који подразумева инертни и неопасан отпад и то: комунални, комерцијални и индустријски отпад, мере поступања при сакупљању, транспорту, складиштењу, поновном искоришћењу, третману и одлагању, као и друга питања.

Такође, дата је сагласност на годишњи извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва за 2022. годину и одлуку о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Мало Црниће.

                                                                                                  Дарко Динић        

Share.

Comments are closed.

Skip to content