2021-10-11T18:54:45+02:00 11. октобра, 2021. 17:47 |

У Малом Црнићу: Порез на имовину непромењен

На деветој седници локалног парламента у Малом Црнићу којим је председавала Горанка Стевић усвојена је одлука о додели Октобарских награда за 2021. годину. Добитници су: Међуопштинско удружење за помоћ особама са L – Дауновим синдромом „Осми дан“ из Пожаревца, за јачање породица са сродницима који имају сметње у развоју и промовисање једнакости без обзира на физичке или менталне недостатке; Предузетничка радња „Феро Батуто“ из Шапина, за развој предузетништва; Раде Првуловић, вајар и сликар из Батуше, за професионално остварење и допринос у области вајарства и сликарства; Малиша Стокић, пољопривредник из Кобиља, за остварене резултате у пољопривредној производњи; мастер Славица Јовановић, професор књижевности и писац из Пожаревца, за научно – истраживачки рад и допринос у култури општине Мало Црниће; проф. др Голуб Јашовић, за српски језик и књижевност.

Данијела Станковић, Момчило Јовановић, Горанка Стевић

У наставку седнице већином гласова усвојена је одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину. Битно је рећи да су просечне пореске цене остале на садашњем нивоу, што значи да ће и порез на имовину за наредну годину остати непромењен.

Одборници су дали залено светло на одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације, образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјалне јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Мало Црниће, одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању јавних зелених површина, допуњене одлуке о пијацама, општинским путевима и улицама на територији општине Мало Црниће. За члана Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“ именована је Јелена Мијатовић из Малог Црнића, за члана Школског одбора ОШ „Милисав Николић“ Владана Рогић из Божевца и разрешена је Маја Арсић из Батуше, дужности секретара Комисије за спровођење комасације у делу катастарске општине Топоница.

                                                                                                         Д.Динић