По први пут, у петак, 27. маја, одржана је електронска седница Скупштине општине Мало Црниће. За овај пројекат од Министарства државне управе и локалне самоуправе добијено је 4,8 милиона динара, док је из општинског буџета издвојено 263.000 динара.

Председница Скупштине општине Горанка Стевић сматра да ће увођење е – парламента допринети транспарентнијем раду скупштине и њених радних тела, а самим тим и бољој информисаности јавности.

 Одборници су већином гласова усвојили  извештај о извршењу буџета за 2021. годину које је остварено у обиму од 55 одсто. Одступање између одобрених и извршених средстава настало је услед кашњења у спровођењу јавних набавки. Јавне набавке су спроведене до 30. јуна и њихова реализација је једним делом завршена у извештајном периоду, а потпуна реализација пренета је у 2022. годину.

 -Укупни приходи буџета за период јануар – децембар 2021. године остварени су у износу од 429.735.058 динара, док расходи и издаци износе 334.879.129 динара. По разделима извршења су износила: СО 81 одсто, председник Општине 62 одсто, Општинско веће 35 одсто, Општинско правобранилаштво 62 одсто, Општинска управа без индиректних корисника 50 одсто планираних средстава, казала је Стевићева.

Дата је сагласност на информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за прва три месеца текуће године. Пословни приходи за први квартал су реализовани у износу од 8.603.000 динара, од планираних 15.375.000 динара што износи 55,95 одсто. Расходи су извршени у износу од 7.985.000 динара од планираних 15.488.000 динара, што износи 51,56 одсто, тако да је остварена добит од 599.000 динара. Што се тиче биланса стања нема већих одступања и све реализације су у границама планираних.

                                                      О РАДУ УСТАНОВА

Одборници су дали  зелено светло на извештај о раду Туристичке организације за 2021. годину, а рад ове установе у извештајном периоду усмерен је био на маркетинг и медијско представљање општине. Израђен је нов промотивни штампани материјал, нов сајт, као и Фејсбук и Инстаграм страница ТО у циљу повећања видљивости садржаја којим се промовише општина. Усвојен је извештај о раду Библиотеке „Србољуб Митић“ за 2021. годину, а активности организоване у њој утицале су на унапређење културног и образовног рада општине, обезбеђујући одговарајуће услове за задовољење образовних и културних потреба становништва.

Малиша Антонијевић

У току протекле године Центар за културу успешно је реализовао већину својих активности, које су се базирале на: организацији ФЕДРАС-а, Међуокружне смотре „Крени коло да кренемо“, Међународног фестивала фолклора „Стиг фест“, новогодишњег програма,  раду ОАП „Бранислав Нушић“, Фолклорног ансамбла општине Мало Црниће, издаваштву часописа „Стиг“, дистрибуцији филмова и биоскопским пројекцијама.

Усвојени су извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за прошлу годину и план рада за 2022. годину,  извештај Центра за социјални рад о остваривању проширених права и облика социјалне заштите грађана општине Мало Црниће за 2021. годину, годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума, шумског земљишта за текућу годину и одлука Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ којом је усвојен ценовник услуга за прикључење на водоводну мрежу и радове на одржавању водоводне мреже.

Потврђен је мандат одборнику Драгану Станковићу из Црљенца и разрешен је члан Штаба за ванредне ситуације Небојша Судимац,

                                                                          НАБАВЉЕН НОВИ КАМИОН СМЕЋАР

Као једну од најважнијих тачака дневог реда, председник Општине Малиша Антонијевић је издвојио одлуку о давању на коришћење ЈКП „Чистоћа“ камиона са надоградњом смећара.

-Због честих кварова на старом возилу, указала се потреба за набавком новог камиона, како би се решио проблем са механизацијом. Нови смећар чија је вредност близу 15 милиона динара у потпуности је плаћен средствима општинског буџета и надамо се да ће за пар дана бити на услузи грађанима. С обзиром да ће у функцији бити два камиона, у будућем периоду вероватно ће бити ангажована још једна екипа радника како би се стање са изношењем смећа нормализовало, рекао је Антонијевић.

 Он је подсетио да је ове године Општина Мало Црниће обезбедила одлазак на Новосадски сајам за 196 пољопривредника и апеловао је на грађане да пошто се приближава време жетве никако не спаљују жетвене остатке на њивама, јер се тиме угрожава безбедност људи и имовине и нарушава квалитет земљишта.

                                                                                                                        Д.Динић  

Share.

Comments are closed.

Skip to content