На седници Скупштине општине Мало Црниће усвојен је четврти овогодишњи ребаланс буџета, а разлог за његово доношење према речима председнице Скупштине Горанке Стевић јесте повећање текућих прихода и расподела расхода у складу са приходима.

-Повећани су следећи текући приходи: порез на зараде у износу од 3 милиона динара, приходи буџета од камате на депонована средства од 400.000 динара и остали приходи у корист нивоа општине у износу од 900.000 динара. Такође, повећани су и текући наменски трансфери од Републике и то од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за додатних 368.000 динара, Министарства рударства и енергетике у износу од 5 милиона динара за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа који спроводи општина Мало Црниће, а тиче се уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе и Министарства за бригу о селу у износу од 1.153.723 динара за куповину сеоске куће са окућницом. Овим ребалансом обезбеђена су додатна средства од 500.000 динара за одржавање јавног осветљења које је у надлежности ЈКП „Чистоћа“ и учешће Општине од 5 милиона динара за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа, истакла је Горанка Стевић.

Одлуком се планирају укупни приходи и примања у износу од 591.470.641 динар од чега текући приходи и примања буџета износе 341.079.160 динара, средства других извора 15.480.427 динара и пренета неутрошена средства 250.391.481 динар.

 Одборници су дали зелено светло на извештај о извршењу буџета Општине за период јануар – септембар 2021. године. Према речима шефа Одсека за буџет и трезор Ане Марије Радосављевић у посматраном периоду укупни приходи остварени су у износу од 263.138.038 динара, док расходи и издаци буџета су на нивоу од 208.623.548 динара. Извршење по разделима је следеће: Скупштина општине 48,2 одсто, председник Општине 46,4 одсто, Општинско веће 26 одсто, Општинско правобранилаштво 43,4 одсто, Општинска управа без индиректних корисника 48 одсто планираних средстава. У овом делу извршења буџетских корисника у оквиру Општинске управе су износила: Дом здравља 46 одсто, основне школе 37 одсто и Центар за социјални рад 36,61 одсто. Извршења индиректних корисника буџета су следећа: Библиотека „Србољуб Митић“ 57 одсто, Центар за културу 61 одсто, Туристичка организација 56 одсто, Предшколска установа 65 одсто и месне заједнице 35 одсто.

-Употреба текуће резерве извршена је у обиму од 380.216 динара. Центар за културу је примио донаторска средства у износу од 40.000 динара, а у извештају о инвестирању новчаних средства консолидованог рачуна трезора наведено је да је наплаћено 1.138.884 динара на име камате на депонована средства. Извршење буџета за првих девет месеци је на нивоу од 36 одсто. Одступање између одобрених и извршених средстава настало је услед кашњења у спровођењу јавних набавки, које нису могле да се спроведу у првом кварталу текуће године. Јавне набавке су спроведене у периоду до 30. јуна и њихова реализација се очекује у наредном извештајном периоду, наглашава Ана Марија Радосављевић.

                                                   СТИПЕНДИЈЕ И ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

У наставку седнице разматрана је информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Чистоћа“ за првих девет месеци текуће године. Од планираних 44.250.000 динара реализовано је 28.563.000 динара или 64,61 одсто, а то је компензовано смањивањем расхода са 44 милиона на 24 милиона динара или 54,72 одсто. У посматраном периоду предузеће је пословало стабилно. Усвојен је извештај о  остваривању годишњег плана рада Предшколске установе „14. октобар“ за 2020/2021. годину, план рада ове установе за школску 2021/2022. годину, као и одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Чистоћа“.

Изменом и допуном одлуке о стипендирању проширено је право на добијање стипендије и на редовне студенте мастер студија. Усвојена је и одлука о преносу права јавне својине на покретној ствари – радара за мерење брзине кретања возила са пратећом опремом  у јавној својини Општине Мало Црниће, без накнаде Републици Србији, МУП –у, односно Полицијској станици у Малом Црнићу. Такође, дата је сагласност Општини да учествује на огласу за прибављање непокретности, пословног простора у склопу Аутобуске станице у Малом Црнићу.

За чланове Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ именовани су Маја Животић Стевановић (председник), Милан Ранковић и Никола Ивић, док ће Комисију за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа у наредном периоду чинити: Небојша Судимац (председник), Горица Стојадиновић, Јелица Мрдак, Иван Илић и Добрица Тацић. Једногласно за вршиоца дужности директора ЈКП „Чистоћа“ именован је Мирослав Живојиновић, дипломирани економиста из Маљуревца, док ће у наредне четири године на челу Туристичке организације бити Јасна Јовић, дипломирани менаџер у туризму из Београда.

                                                                                                Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content