Момчило Јовановић, Горанка Стевић и Топлица Ђорђевић

На седници Скупштине општине Мало Црниће којом је председавала Горанка Стевић усвојен је први овогодишњи ребаланс буџета. Разлози за његово доношење према речима председнице СО су: расподела примљених текућих наменских трансфера од Републике од стране Министарства за бригу о породици и демографију у износу од 5.287.956 динара за набавку уџбеника за ученике основних школа, Министарства за бригу о селу у износу од 2.211.400 динара за куповину две сеоске куће, Министарства за заштиту животне средине у износу од 1.462.480 динара за уређење дивљих депонија. Такође, за побошљање енергетске ефикасности кућа и станова Министарство рударства и енергетике је по уговору из 2023. године определило 5 милиона динара, за Библиотеку „Србољуб Митић“ Министарство културе је издвојило 500.000 динара, док је Министарство образовања за куповину дидактичког средства за Предшколску установу определило 49.500 динара. За финансирање услуге помоћ у кући Министарство за рад и социјална питања издвојило је 1.256.546 динара, док је за последњу фазу изградње пута Божевац – Кобиље добијен наменски трансфер вредан 7 милиона динара од Министарства без портфеља. Ту је и усаглашавање плата свих буџетских корисника са дописом Министарства финансија из марта и прерасподела прихода на расходе и издатке буџетских корисника по приоритетима.

-Овом одлуком планирају се укупни приходи и примања у износу од 716.769.626 динара, од чега текући приходи и примања износе 368.935.856 динара, средства других извора 35.916.885 динара и пренета неутрошена средства 311.916.885 динара. На разделу СО повећана су средства у укупном износу од 454.000 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава за спровођење скупштинске одлуке да одборници за свој рад добијају месечну накнаду од 8.000 динара. На разделу Општинског већа повећана су средства од 500.000 динара, ради обезбеђивања недостајућих средстава за накнаде чланова Већа, а код председника Општине 100.000 динара. У оквиру раздела Општинске управе, програм – становање, урбанизам и просторно планирање умањен је за 2.499.000 динара, док је програм комуналне делатности увећан за 10 милиона динара, за куповину дечијих мобилијара. Средства опредељена за одвожење смећа у износу од 10 милиона динара преусмерена су на друге расходе, јер транспортовање смећа на депонију у Лапову још није заживело. Такође, у програм заштите животне средине распоређена су средства добијена од Министарства за заштиту животне средине у износу од 1.462.480 динара. Програм организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре увећан је за 28,3 милиона динара за израду пројеката, асфалтирање и пресвлачење улица у насељима. У овај програм распоређена су средства у износу од 7 милиона динара добијених од Министарства без портфеља за завршну фазу пута Божевац – Кобиље и 14,3 милиона буџетских средстава резервисано је као учешће на конкурсу Министарства привреде за реконструкцију саобраћајница и то за насеља Црљенац, Шљивовац и Крављи До.

У оквиру програма социјална и дечија заштита распоређен је износ од 2.211.400 динара наменских средстава добијених за куповину две сеоске куће од стране Министарства за бригу о селу. Такође, коригован је износ текућих наменских трансфера на 1.256.246 динара добијених од Министарства за рад и социјална питања за финансирање услуге помоћи у кући. У овај програм распоређен је и износ од 5.287.956 динара добијен од Министарства за бригу о породици и демографију за куповину уџбеника за ученике основних школа. Код програма развој културе и информисања средства опредељена за медијске конкурсе смањена су са 3 милиона на милион динара, док је износ за уређење објеката културе увећан за 1,8 милиона динара. У овај програм Библиотека је распоредила добијених 500.000 динара од Министарства културе. Код спорта и омладине за пројекат уређења спортских терена опредељено је додатних 800.000 динара, за опште јавне услуге Управе 11.991.000 динара, здравствену заштиту 700.000 динара, основно образовање 632.500 динара, казала је Горанка Стевић.

                 ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Одборници су усвојили извештај о раду Центра за културу општине Мало Црниће за 2023. годину. Активности у посматраном периоду су се базирале на организацији ФЕДРАС-а, Републичке смотре „Крени коло да кренемо“, Међународног фестивала фолклора „Стиг фест“, новогодишњег програма, раду Општинског аматерског позоришта „Бранислав Нушић“, Фолклорног ансамбла општине Мало Црниће, певачке групе „Арија и издаваштву часописа за књижевност, уметност и културу „Стиг“. Поред програмских активности значајна инвестиција која је реализована уз подршку локалне самоуправе била је набавка позоришних фотеља у сали ФЕДРАС-а.

Дата је сагласност на Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта за 2024. годину. Од укупног земљишног фонда шуме заузимају 9,6 одсто. Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 554.223 динара биће утрошена на уређење шумских путева. Усвојен је и годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за текућу годину. На територији општине Мало Црниће укупно пољопривредно државно земљиште заузима површину од 706,96 хектара. Од ове површине у закупу је 351,35 хектара, површина која се изузима од закупа је 214,37 хектара и површина која је опредељена за закуп у 2024. години је 141,23 хектара. Укупно планирана средства за реализацију програма износе 5,3 милиона динара и то: 1,7 милиона динара су од закупа пољопривредног земљишта, 50.000 динара од накнаде за промену намене и 3.550.000 динара су средства из буџета. У плану је да се ова средства утроше на уређење атарских путева и комасацију. Одређен је председник Општине као надлежни орган за спровођење поступка давања на коришћење и закуп пољопривредног земљишта у државној својини. План за проглашење ерозионих подручја и спровођење антиерозионих мера на територији општине Мало Црниће за 2024. годину није донесен, јер нема подручја на којима су идентификовани ерозиони процеси.

                                     О ИЗМЕНИ СТАТУТА И ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на одлуку о приступању промени Статута Општине Мало Црниће и измену и допуну ценовника комуналних услуга које пружа ЈКП „Чистоћа“. Нови чланови Општинске изборне комисије су: Сандра Митровић, председница, Милан Тодоровић, заменик председника, Јелица Мрдак, секретар, Анђелка Миљковић, заменица секретара, чланови и заменици чланова: Мирјана Славковић, Јована Живановић, Драган Митровић, Драган Ранковић, Јасмина Максић, Марко Вељић, Горан Стокић, Весна Ивковић, Милош Тодоровић, Милан Стокић, Живорад Обрадовић и Звонимир Неговановић. У Комисију за спровођење комасације у делу катастарске општине Топоница именовани су: Ђорђе Ранковић, председник, Марија Антић, заменица председника, чланови и заменици чланова Борис Павловић, др Дарко Стојићевић, Милан Недељковић, Слађан Пантић, Александар Јанковић, Зоран Радовановић, представници учесника комасације Драган Митић, Снежана Радосављевић, Невенка Митрашиновић, Драган Живковић, Слободан Стојићевић и Радиша Стевић. У састав Комисије за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ушли су: Јелица Мрдак, председница, Јасмина Максић, заменица председнице и чланови: Топлица Ђорђевић, Владан Милетић, Славиша Милошевић и Ненад Славковић. Нови члан Школског одбора ОШ „Милисав Николић“ Божевац је Милена Станојевић.

                                                                                                              Дарко Динић

Share.
Leave A Reply

Skip to content