2021-04-22T09:33:58+02:00 22. априла, 2021. 09:22 |

У Малом Црнићу: Усвојен први ребаланс буџета

На шестој седници локалног парламента у Малом Црнићу којим је председавала Горанка Стевић усвојен је први овогодишњи ребаланс буџета. Разлог за његово доношење према речима председнице Скупштине јесте расподела пренетих средстава из претходне године и расподела расхода у складу са приходима. Овом одлуком се планирају укупни приходи и примања у износу од 576.754.714 динара, од чега текући приходи и примања из буџета износе 326.363.233 динара, средства других извора 5.001.000 динара и пренета средства 250.391.481 динар.

 –Пренета средства из претходне године распоређена су на капиталне пројекте планиране за буџетску 2021. годину и то: за куповину објекта додато је 1,5 милиона динара, за куповину земљишта 7,4 милиона, за изградњу водовода и пројектну документацију додатних 10.730.000 динара, за одржавање улица у насељима 31 милион, за изградњу новог вртића 4 милиона, за инвестиционе и текуће радове на спортским објектима 3.240.000 динара. Веће промене претрпео је и програм политички систем локалне самоуправе коме су додата средства у износу од 5 милиона динара за спровођење избора за савете месних заједница. За релизацију програма локалног економског развоја ребалансом је опредељено 10 милиона динара, за унапређење безбедности саобраћаја 5 милиона, за трошкове превоза ученика основних школа 5 милиона, за функционисање Дома здравља 1.161.209 динара и за подршку спортским организацијама, удружењима и савезима додата су средства у износу од 2,3 милиона динара, казала је Стевићева.

 У наставку седнице дата је сагласност на извештај о реализацији програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мало Црниће за протеклу годину. Он је финансиран из прихода који су остварени на територији општине Мало Црниће по основу накнаде за загађивање животне средине и накнаде за заштиту и унапређивање животне срдине и других средстава. Програмом је планирано 36.796.000 динара, а остварено 16.875.666 динара или 45,86 одсто. Разлог мање реализације од планиране је појава заразне болести ковид 19, увођење ванредног стања и застој са спровођењем јавних набавки у време ванредног стања.

Већином гласова одборници су усвојили информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, програм пословања ЈКП „Чистоћа за 2020. годину и ценовник услуге јавног осветљења. У посматраном периоду предузеће је остварило пословне приходе у износу од 36.040.000 динара или 70,86 одсто, док су расходи износили 34.273.000 динара или 67,54 одсто. Остварен је нето добитак од 1.676.000 динара и коришћене су субвенције у износу од 698.490 динара.

 -Ово је осма година за редом како позитивно послујемо, сваке године уз помоћ локалне самоуправе занављамо механизацију и уводимо нове услуге. Радници примају плате на време, исплаћујемо порезе и доприносе, за разлику од времена када сам преузео руковођење овим предузећем са заосталим дугом од 11,5 милиона динара и неисплаћеним порезима и доприносима за раднике. Да би остварили позитиван биланс трудимо се да снизимо трошкове на свим нивоима. Општина нам је поверила нову делатност, одржавања уличне расвете и ових дана за ту намену набавили смо ново возило, рекао је директор ЈКП „Чистоћа“ Мирослав Живојиновић.

                                                         ПОДРШКА ПРИВРЕДНИЦИМА

Одборници су дали зелено светло на Оперативни план за одбрану од поплава на водотоцима другог реда, одлуку о грађевинском земљишту, прибављању непокретности у јавну својину општине непосредном погодбом и годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Такође усвојена је и Стратегија одрживог развоја Општине за период 2021 – 2025. године, са циљем да се дефинишу прецизни стратешки циљеви и начини њиховог остваривања и вредновања. Она се базира на 4 кључна приоритета за општину, а то су: економски, демографско – друштевни развој, еколошки и урбанистички развој. Састави део овог документа јесте SWOT анализа која дефинише снаге, слабости, шансе и претње из окружења, а које су кључне за потенцијалне инвеститоре и донаторе.

 Дата је сагласност на одлуку о приступању изради Програма локалног економског развоја Општине за 2021. годину,  чији је циљ подршка развоју привредних субјеката на локалном нивоу кроз побољшање економског окружења и привлачење инвестиција. По први пут привредни субјекти који су регистровани на овом подручју, моћи ће да конкуришу за добијање средстава која су намењена за унапређивање њиховог пословања кроз набавку опреме која им је неопходна за рад. Усвојена је и одлука о одређивању локације за изградњу централног постројења за прераду отпадних вода за насеља Мало  Црниће, Велико Црниће и Салаковац. Изградња канализације у ова три насеља биће финансирана у оквиру пројекта „Чиста Србија“ од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, док је локална самоуправа обезбедила пројектно – техничку документацију и одредила локацију у близини Салаковца.

За члана Општинског већа тајним гласањем изабран је доктор медицине Петар Павловић из Салаковца, а потом је усвојен Статут Библиотеке „Србољуб Митић“, одлука о распуштању Савета месне заједнице Смољинац и донета су решења о именовању Изборне комисије Општине Мало Црниће, Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница и Другостепене изборне комисије.

Током трајања дискусије одборници опозиционе одборничке групе „УПП и мањине – Пресек“ Ратко Станисављевић, Слађан Миљковић и Љубиша Јовић истакли су  да је проценат реализације програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине и програма пословања ЈКП „Чистоћа“ доста нижи од предвиђеног и изразили неслагање са распуштањем Савета месне заједнице Смољинац.

                                             ЧЛАНСТВО У „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС“

По завршеном заседању, председник Општине Мало Црниће Малиша Антонијевић је истакао да је потписан уговор о условима чланства Општине Мало Црниће у Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка, на основу којег ће средства која Општина уплаћује као чланарину Удружењу бити коришћења за обезбеђивање поносних картица „Цена минус за 3 +“ намењених свим породицама са троје и више деце од којих је бар једно малолетно.

  Малиша Антонијевић

-Позивам све породице са троје и више деце да се пријаве код надлежног референта Општинске управе како би били евидентирани за остваривање права на картицу и дали сагласност Општини и Удружењу за обраду и коришћење личних података. Ове породице ће моћи да остварују попусте приликом куповине код правних и привредних субјеката који су укључени у акцију, рекао је Антонијевић.

Он је подсетио да је локална самоуправа повећала новчану накнаду за свако новорођено дете на 20.000 динара и обезбедила ауто седиште, обезбеђена је бесплатна ужина за свако трећерођено и наредно дете у Предшколској установи и основним школама, рефундирају се трошкови боравка у вртићу за децу из социјално угрожених породици. Такође, општинске стипендије за студенте повећане су на 15.000 динара, деца корисника новчане социјалне помоћи и дечијег додатка имају бесплатну ужину, надокнађују се трошкови домског смештаја и превоза деце са посебним потребама у пуном износу, рефундирају се трошкови месечне карте за све средњошколце који похађају наставу у Браничевском округу и надокнађују трошкови смештаја ученика у домове средњих школа из социјално угрожених породица.

Председник Општине је изнео податак да је до сада вакцинисано првом дозом 11,3 одсто и другом дозом 8,46 одсто становништва на територији општине Мало Црниће, нагласивши да сви који желе могу без заказивања да се вакцинишу у Дому здравља Мало Црниће сваког радног дана од 8 до 20 часова.

                                                                                                                                                               Д.Динић