Поново су у Електропривреди Србије покренуте новине, као потреба у оквиру функционисања ове компаније.Тако је 15.новембра изашао први број „ЕПС Енергија Костолац“. Истоветно конципиране новине објављене су и у Колубари и ТЕНТ-у.

Иначе, некадашња новина „Глас произвођача“, а потом „ТЕ – КО Костолац“, објављивана је до 30.јуна 2015.године. Потом је након укупно 539 издања укинута, све до овог месеца.

Нови часопис насловљен „ЕПС Енергија Костолац“ објављиваће се једном месечно, у тиражу од 1.500 примерака. Корпоративног је карактера, али је прилагођен и потребама запослених за информацијама из локалне заједнице,културе и спорта.

Share.

Comments are closed.

Skip to content