2021-01-15T12:05:03+01:00 15. јануара, 2021. 12:05 |

У Општини Жабари: Подршка породицама студената и ученика

У Општини Жабари расписан је конкурс који траје од 12. до 26. јануара, за доделу материјалне помоћи породицама ученика и студената за школску 2020/2021. годину. Материјална помоћ се додељује студентима који се школују на државним факултетима и вишим школама, као и ученицима државних средњих школа без једног или оба родитеља. Она се не додељује студентима прве године, осим у случају да су без једног или оба родитеља.

Материјална помоћ се додељује за време трајања редовне наставе за стицање одговарајућег степена образовања и то студентима који имају просечну оцену 8,00 или вишу на претходној години студирања.

Материјална помоћ се не може доделити кориснику за поновљену годину студија односно средње школе, као и кориснику који у претходном школовању има више од једне поновљене године студирања и школовања, на истом или другом факултету, односно школи.