2020-12-03T11:18:23+01:00 3. децембра, 2020. 10:41 |

У Општини Жабари: Санација бујичних потока

На основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе који је закључен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Жабари, реализован је пројекат „Санација бујичних потока – обезбеђивање протицајног профила бујичних потока у општини Жабари“.


Учешће Министарства износи 809.459,00 динара, а Општине Жабари милион  динара. Уговор о извођењу радова закључен је са Јавним комуналним предузећем „Белосавац“ из Жагубице и вредност радова износи 1.794.600,00 динара.

У оквиру пројекта санирани су бујични потоци на к.п.бр. 6573 К.О. Жабари, потес Дуде Јовић, поток, дужине 133 метара, к.п.бр. 2512/1 К.О. Породин, потес Шајковац, река, дужине 479 метара, к.п.бр. 13522 К.О. Породин, потес Село, канал, дужине 458 метара.