Из Општинске управе Жабари обавештавају грађане да је због сузбијања и спречавања ширења коронавируса и заштите становништва од те болести, а на основу закључка Владе Републике Србије, обустављен рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер сала и слично). Све поднеске (захтеве, пријаве, жалбе…) странке могу поднети путем писане или електронске поште или телефонским путем на: Општина Жабари, Општинска управа, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари,тел: 012 /250 -130, 250 -230, имејл: pisarnicaopstinazabari@gmail.com

Share.

Comments are closed.

Skip to content