2020-06-25T10:40:50+02:00 25. јуна, 2020. 10:15 |

Пожаревачка болница: Семинар за здравствене раднике

Данко Николић и Оливера Хајровић

У оквиру пројекта прекограничне сарадње Интеррег – ИПА Програм Румунија Србија који финасира ЕУ, у Општој болници у Пожаревцу одржан је медицински семинар чија је тема била психоонкологија. Семинар је за здравствене раднике водила специјалиста медицинске прихологије Оливера Хајровић. О избору теме, као и потреби да се о њој разговара са медицинским радницима,  Хајровић је рекла:

-Семинар је намењен здравственим радницима, јер у литератури и пракси се обично говори о стресу и емоционалним кризама оболелих и чланова њихових породица, а много мање о стресовима здравствених радника који су велики и свакодневни код оних који раде са онколошким пацијентима, поготову оних који раде у болницама.

Психоонкологија је по њеним речима савремена научна дисциплина која почива на холистичком схватању човека као јединства душе и тела и у свом проучавању комбинује психолошке и биолошке факторе који су повезани са настанком и лечењем онколошких болести:

-Због очигледне повезаности између соматских и психичких стања и великог утицаја психе на развој соматских поремећаја, последњих деценија се интензивно развија психосоматска медицина која се може сматрати претечом психоонкологије. Она има  два основна подручја деловања. Једно је проучавање емоционалних реакција оболелих, чланова породице и чланова медицинског тима. Друго је проучавање психоимунолошких механизама и могућих веза које постоје између биолошких и психолошких фактора у настанку и току онколошке болести.