На седници локалног парламента у Жагубици којом је председавао заменик председника СО Миле Перић, одборници су разматрали дванаест тачака дневног реда. Најпре су једногласно усвојили други овогодишњи ребаланс буџета, а разлог за његово доношење према речима руководиоца Одељења за финансије и буџет Тање Милошевић, јесте усклађивање прихода и расхода по упутствима Министарства финансија и распоређивање средстава са других нивоа власти за завршетак пројекта.

Миле Перић, Томислав Милојевић и Десанка Цојкић

-Други ребаланс настао је као последица усаглашавања прихода и расхода у складу са извршењем истих за први квартал текуће године. Такође, један од разлога је и распоређивање добијених средстава од кабинета министра задуженог за развој недовољно развијених општина. За завршетак Светоилијске улице у Осаници кабинет министра је определио 7 милион динара, док је учешће Општине Жагубица 3.169.700 динара. После овог ребаланса буџет Општине износи 674.994.578 динара, и на приходној и на расходној страни, образложила је Тања Милошевић.

Тања Милошевић

У наставку седнице усвојени су годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда и годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Жагубица за 2023. годину.

                                                                   О РАДУ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

Дата је сагласност на измене и допуне Статута Културно – просветног центра „Јован Шербановић“ и извештај о раду ове установе у прошлој години.  Усвојен је и извештај о раду Црвеног крста Жагубица у 2022. години. У четири акције добровољног давања крви прикупљена је 91 јединица крви, а у реализацији је учествовало једанаест волонтера. Одборници су дали зелено светло на извештај о раду Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за протеклу годину. Укупни приходи износили су 18.486.953 динара, расходи 18.308.748 динара, тако да је остварена добит од 178.204 динара.

Такође, усвојен је извештај о раду Канцеларије за пољопривреду за 2022. годину. Основни циљ пословања у свим сегментима био је испуњен, односно, утицало се на развој и побољшање пољопривреде на територији општине кроз предавања и стручне савете, на селекцију и одабир квалитетних приплодних грла стоке, као и пружање услуга грађанима, а све у вези њихове боље информисаности и остваривања права на разне подстицаје и субвенције од стране државе и локалне самоуправе. Канцеларија је већим делом остварила своје планове и задатке, почев од добијања свих сертификата, решења и дозвола за рад, као основне одгајивачке и селекцијске службе за крупну и ситну стоку. Закључно са 2022. годином на евиденцији је било 500 грла крава сименталске расе, 150 телади сименталске расе који су уписани у регистар телади Института за сточарство као квалитетна грла за даљи одгој, 900 оваца, 150 коза алпино расе и 50 расе српска бела. Постоји стална тенденција повећања грла стоке, а услуге вођења матичне евиденције и обрада захтева за остваривање права на државне и локалне подстицаје у потпуности су бесплатне.

За чланове Управног одбора Предшколске установе „Полетарац” Жагубица на мандатни период од четири године именовани су: Ивана Милутиновић, Драган Стојановић и Данијела Милић (испред оснивача), Душица Трифуновић, Синиша Станојев и Маја Стојковић – Арсић (из реда запослених), Драгана Стојадиновић, Лидија Динић и Милена Миливојевић (испред Савета родитеља).

Седници су присуствовали заменик председника Општине Предраг Ивковић, помоћник председника Општине Душан Милосављевић, начелница Општинске управе Смедеревка Буцкић и чланови Општинског већа.

                                                                                                                      Д.Динић                                                          

Share.

Comments are closed.

Skip to content