2020-12-01T20:59:04+01:00 1. децембра, 2020. 12:59 |

У Петровцу: Већи приходи корисницима буџета

На последњем заседању Скупштине општине Петровац на Млави, којом је председавао Миланче Аћимовић, донете су четири одлуке од значаја за будући рад ове локалне самоуправе.

Најважнија је одлука о измени буџета Општине, односно, о корекцији одређених буџетских прихода, пре свега, у делу трансферних средстава намењених радовима у Специјалној установи у Великом Поповцу. Део увећаних прихода распоређен и једном броју буџетских корисника с намером, како је објаснио председник, да се до краја године сервисирају њихове пристигле обавезе. 

  • Ту пре свега мислим на Дом здравља коме су приходи увећани за 760.000 динара како би ова установа, у време епидемије у замаху, ефикасније функционисала и како бисмо помогли здравственим радницима. Повећана су и средства једном броју месних заједница: Рановцу, Табановцу, Рашанцу, Везичеву, Ћовдину, Стамници, Стамничкој Реци, Великом Поповцу и Малом Лаолу. 

Одборници су одлучивали и о поверавању искључивог права на испорују топлотне енергије односно даљинског грејања. Та надлежност поверена је КЈП „Извор“. Директор овог предузећа, с тим у вези, образложио је програм  јавног приватног партнерства и напоменуо да се мора донети одлука којом се дистрибуција топлоте и реконструкција топлотног система поверавају  искључиво КЈП „Извор“, док се јавно приватно партнерство односи на производњу топлотне енергије. На седници је донета одлука о  формирању стручног тима чији је задатак праћење и спровођење програма јавног приватног партнерства. У тиму су, поред осталих стручних лица,  и три представника Канцеларије за јавна улагања. 

ЕКО ТАКСА

Председник Скупштине осврнуо се на примедбе дела приватника незадовољних висином недавно уведене еко таксе.  Аћимовић је рекао да је Општина била само у обавези да уручи решења, а да су правна лица – обвезници ових такси и висина задужења регулисани републичком Уредбом која се примењује од почетка четвртог квартала ове године. Он је такође навео да је закључно са 29. септембром  укупан износ уплаћених еко средстава био испод 250 хиљада динара као и да ће се сва средства од еко таксе из ове пребацити у наредну годину Буџету за заштиту животних средине. Он је такође нагласио да ће се ова средства строго наменски користити.

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

Аћимовић је реаговао и на примедбе везане за израду Студије утицаја изградње мини хидроелектрана на Млави. Према његовим речима за израду ове Студије задужено је Удружење грађана „Млава није сама“ и према договору, из буџета Општине за ту намену у овој години издвојена су одређена средства.  До пре месец дана Удружење није успело да пронађе институцију која би обавила овај посао. На недавно одржаном састанку представника  Шумарског факултета, Општине и Удружења чуло се да је за израду једне овакве студије неопходно најмање шест месеци до године дана и да би она коштала око 6 милиона динара. Како Општина Петровац није у могућности да студију финансира сама већ само са 40 посто, договорено је да се покрене иницијатива да припомогну и друге општине браничевског округа кроз које протиче Млава: Пожаревац, Мало Црниће и Жагубица.