Јавно предузеће „Топлификација“ ове године радило је искључиво на замени дотрајале топловодне мреже.

Претходна грејна сезона у граду Пожаревцу одвијала се према дефинисаним терминима и без већих проблема везаних за испоруку топлотне енергије крајњим купцима.

У склопу ремонтних активности које су се одвијале између две грејне сезоне, осим редовног, текућег одржавања система, у прошлог години радило се и на инвестиционом одржавању постојеће топлификационе мреже и топлопредајних станица у пожаревачким улицама Симе Симића, Чеде Васовића и Бошка Вребалова (делови). Замењени су дотрајали делови преносне топловодне мреже у дужини од 234 метара преко које се грејањем снабдева десетак породичних објеката прикључених преко индивидуланих топлопредајних станица, саопштили су за наш недељник из Јавног предузећа „Топлификација“.

Славиша Стојковић

Према речима директора ЈП „Топлификација“ Славише Стојковића, у дворишту Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу извршена је замена дотрајалих делова преносне топловодне мреже од 305 метара која топлотном енергијом снабдева зонску топлопредајну станицу „Окружни суд“.

-Замена дотрајалих делова преносне топловодне мреже обављена је и у спољашњем кругу Казнено – поправног дома за жене у Пожаревцу, у дужини од 325 метара, преко које се топлотном енергијом снабдева део града преко пруге у Улици Моше Пијаде. Замена дотрајалих делова топловода обављена је и у дворишту иза зграда у насељу „Ђура Јакшић” дужине од 230 метара која грејање допрема до зонских топлопредајних станица „Ђура Јакшић“ и „Вардарска 24“. У зонским топлопредајним станицама „Липов лад” капацитета 1,8 MW, „Вртић Невен” (2,5 MW) и „Ђура Јакшић” у Пожаревцу капацитета 4,0 MW извршена је замена дотрајале машинске и електро опреме као и реконструкција ЗТПС, рекао је Стојковић и додао да је грејна сезона 2021/2022 званично завршена 2. маја, нако што су се стекли временски услови за престанак испоруке топлотне енергије купцима.

ГРЕЈНА СЕЗОНА 2022/2023.

Без већих проблема

Припрема за почетак грејне сезоне 2022/2023. текле су у складу са планом. Са припремама се почело знатно раније због смањеног броја радника. Систем даљинског грејања Пожаревца био је спреман за почетак топлих проба 4. октобра, а сам почетак условљен је временским условима. 

Обзиром на повољне временске услове и препоруке надлежних органа да се у складу са могућностима остваре штедње енергије, почетак грејне сезоне одложен је Закључком Градског већа Града Пожаревца за 1. новембар када је ЈП „Топлификација“ Пожаревац у сарадњи са ТЕ – КО Костолац кренула са топлим пробама система и тиме званично започела грејну сезону.

У току трајања топлих проба отклањани су сви уочени проблеми у раду инсталација грејања при чему је вршена учестала допуна секундарних инсталација и отклањање ваздуха из њих. Режим грејања успостављен је надаље у складу са временским условима, уз вођење температура у систему у складу са захтеваним клизним дијаграмом.

Од почетка грејне сезоне до данас није било већих проблема у функционисању система грејања, осим у моментима који су последица већ поменутих хидрауличких неусаглашености.

НЕОПХОДНА СТАНИЦA ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА

Целокупна грејна сезона може се оценити као успешна, уз минималан број дана који су протекли без, или уз значајно редуковано грејање, због проблема који су се углавном дешавали у процесу производње топлотне енергије која се обавља у оквиру ТЕ – Костолац „А“.

Са друге стране, у процесу дистрибуције грејања до крајњих купаца већ дужи низ година постоје проблеми са испоруком топлотне енергије из Костолца, а која се огледа у нерегулисаном протоку у деловима система у Пожаревцу и Костолцу.

-Узимајући у обзор топлотни капацитет прикљученог конзума у Пожаревцу (град Пожаревац и село Ћириковац) и Градске општине Костолац (град Костолац, село Кленовник, село Петка, село Стари Костолац и др.) расподела запреминског протока загревног флуида није одговарајућа на штету Пожаревца. Овај проблем се делимично решава повећањем температуре грејног флуида у односу на прорачунске вредности, што због температурних ограничења у систему може да се примењује само у условима виших спољашњих температура. У условима када спољашње температуре значајније падну испод нуле, са оваквим нерегулисаним протоком није могуће остварити испоруку топлотне енергије у пуном квалитету код свих прикључених купаца. Трајно решење за овај проблем је изградња и укључење у рад Станице за подизање притиска на уласку у Пожаревац, која је предвиђена техничком документацијом као део коначног система даљинског грејања Пожаревца још 1987. године. Иновирање техничке документације и њена изградња предвиђена је средњорочним планом Топлификације 2019. године, међутим због недостатка финснијских средстава Града Пожаревца, њена изградња је одложена, а проблеми су остали и сваким нареним прикључењем нових купаца ће се погоршавати, нагласио је директор Топлификације.

Иначе, повећање топлотног конзума и броја прикључених купаца није пратило адекватно увећање квалификоване радне снаге која опслужује систем тако да се време припреме система за грејну сезону и одзива на рекламације драматично повећало. Овај период се још више продужава бројним позивима за интервенције на инсталацијама које нису у надлежности ЈП „Топлификација“ Пожаревац (бројне установе, институције локалне самоуправе).

Стојковић напомиње да купци још увек нису постали свесни своје одговорности за део инсталација које морају сами да одржавају и да за те намене предвиде у својим буџетима потребна финансијска средства.

РЕМОНТ ПРЕМА ПЛАНУ

Одмах по окончању грејне сезоне 2021/2022 отпочело се са ремонтом према предвиђеном плану. Паралелно кренуло се и са радовима на инвестиционом одржавању на неколико локација, у Улици Симе Симића (делови), између Шумадијске и Косовске у Пожаревцу. Због повећања капацитета и дотрајалости цеви, топловодна мрежа замењена је и у делу улице до објекта Основне школе „Краљ Александар Први“, укључујући и прикључне топловоде за све успутне ТПС.

Извршена је замена дотрајале преносне топловодне мреже на локацији „Маџа“ у улицама Шеста личка, Саве Јовановића и Владике Николаја Велимировића у Пожаревцу. Замењени су дотрајали делови секундарне топловодне мреже преко које се топлотном енергијом из зонске топлопредајна станица ОШ „Доситеј Обрадовић“ снабдева Економско – трговинску школу. У зонским топлопредајним станицама „Палата Морава” капацитета 2,5 MW и „Дом пензионера” у Пожаревцу (1,0 MW) замењена је дотрајала машинска и електро опрема и реконструисане ЗТПС.

О ШИРЕЊУ МРЕЖЕ

Радови на проширењу топлификационе мреже чија је реализација била предвиђена током ове године требало је да се изводе на локацијама ТПС „Немање Томића 18”, на адресама: Немање Томића 2-22, Војске Југославије 16-24, затим Јелене Ћетковић 1-33 и 2-10, Ивана Горана Ковачића 1-13 и 2-10 и Боже Димитријевића 41-61 у Пожаревцу.

Капацитет топловодне мреже је 2,2 MW, предвиђено је да се изведе око 4.000 метара цевовода, чиме би се створили технички услови за прикључење 74 објекта на систем даљинског грејања за наредну грејну сезону.

Спроведене су јавне набавке за предизоловане цеви и арматуру за локацију. Набавка машинских и грађевинских радова је у току. Због поднетог захтева за заштиту права понуђача чека се одлука Републичке комисије за заштиту права понуђача.

У плану је, истиче Стојковић, била и изградња преносне топловодне мреже за напајање топлотном енергијом будуће топлопредајне станице ТПС „Изворска II“, као и изградња објекта ТПС са припадајућом машинском и електро опремом. Радови подразумевају наставак изградње цевовода кроз Изворску улицу, пролаз испод постојеће пруге са подбушивањем колосека према техничким условима ЈП „Железнице Србије“ и повезивање ТПС.

Спроведене су јавне набавке за предизоловане цеви и арматуру за ову локацију. Такође, два пута расписивана је јавна набавка за машинске и грађевинске радове расписивана је и оба пута добијена је по једна понуда чија вредност превазилази процењену вредност набавке према плану пословања. Град Пожаревац обуставио је финансирање градње на овој локацији.

-Ребалансом Плана пословања ЈП „Топлификација“ за ову годину предвиђена је изградња преносне топловодне мреже за напајање топлотном енергијом будуће топлопредајне станице ТПС „Војске Југославије 114”, изградња објекта ТПС са припадајућом машинском и електро опремом, као и израдања секундарне топловодне мреже за напајање топлотном енергијом објеката на зони ТПС „Војске Југославије 114”. Ова локација обухвата адресе: Војске Југославије 76 – 130, Милоша Поцерца 10 – 56 и 11 – 19, Сењанин Иве 39 – 43, Илије Бирчанина 17 – 47 и 42 – 66 у Пожаревцу. Топлотни капацитет топловодне мреже је 2,6 MW, планирано је да се изведе око 5.400 метара цевовода, чиме би се створили технички услови за прикључење 117 објекат на систем даљинског грејања за наредну грејну сезону. Спроведене су јавне набавке за предизоловане цеви и арматуру за локацију, за обезбеђивање машинских и грађевинских радова на изградњи ТПС, закључио је Стојковић.

Share.

Comments are closed.

Skip to content