2019-09-17T20:05:56+02:00 17. септембра, 2019. 15:00 |

У Пожаревцу и околини: Вода исправна на 7 од укупно 21 јавне чесме

Завод за јавно здравље Пожаревац на основу уговора са Градском управом четири пута годишње контролише квалитет воде за пиће на 21 јавној чесми у Пожаревцу и околним насељима. У августу су анализе вршене у два наврата, а разлог је што су јавне чесме нестабилни алтернативни водни објекти променљивог квалитета.

Исправност воде је током обе анализе потврђена на седам јавних чесми и то: у Пољопривредној школи, Пољани, Речици, Берању, на Петровачкој обилазници, горњој Чачалици код Еколошког дома и на Шареној води у Барама. Почетком августа вода је микробиолошки била неисправна на чесмама код доње Чачалице, на Мининим водама, у Маљуревцу, Кличевцу и Ћириковцу, да би у поновљеним анализама на крају месеца вода била исправна у Маљуревцу, Кличевцу и Мининим водама. Током оба испитивања физичко – хемијска неисправност и то углавном због присуства амонијака и нитрата, забележена је на осам чесми: код пијаце Круг, у пасажу Парма, код Основне школе „Вук Караџић“, на Пионирском тргу, у Пругову, Острову, Касидолу и Брадарцу код манастира Рукумија. Микробиолошка и физичко – хемијска неисправност, приликом обе контроле, потврђена је на јавној чесми у Лучици.

                                                                                                                              Д.Д.