2020-11-04T11:10:40+01:00 4. новембра, 2020. 11:06 |

У Пожаревцу: Новa саобраћајнa сигнализацијa у 15 улица

Из информативне службе града Пожаревца обавештавају грађане да је завршено постављање саобраћајне сигнализације на три локације у граду, које обухватају Делиградску, Скопљанску и Прилепску улицу, затим Улицу 27. aприла, Кучевачку, Жагубичку, Зајечарску, Црнотравску, Лесковачку, Улицу 4. јула, Пиротску и Цинцар Јанка, као и Книћанинову, Угљешину и Сремску улицу.

Улица Цинцар Јанка

Нов начин техничког регулисања саобраћаја у Делиградској, Скопљанској и Прилепској улици подразумева:

-Измену режима саобраћаја у Делиградској улици, у делу од Светосавске до Скопљанске, тако што је двосмерни режим промењен у једносмерни са смером кретања од Светосавске ка Скопљанској;

-Измену режима саобраћаја у Скопљанској улици. Досадашњи двосмерни режим претворен у једносмерни са смером кретања од Делиградске према Прилепској;

-Измену режима саобраћаја у Прилепској улици, у делу од Скопљанске до Косовске, тако да је сада нови смер кретања од Скопљанске ка Косовској.

Нов начин техничког регулисања саобраћаја у улицама 27. aприла, Кучевачкој, Жагубичкој, Зајечарској, затим Црнотравској, Лесковачкој, 4. јула, Пиротској и Цинцар Јанка подразумева:

 -Измену режима саобраћаја у Кучевачкој улици, тако што је досадашњи двосмерни режим измењен у једносмерни са смером кретања од Улице Иве Маринковића ка улици 27. априла;

-Измену режима саобраћаја у Жагубичкој улици, тако да је двосмерни режим измењен у једносмерни са смером кретања од улице 27. априла ка Улици Иве Маринковића;

-Измену режима саобраћаја у Зајечарској улици који је од сада једносмеран са смером кретања од Улице Вукице Станковић ка Улици 27. априла,

-Измену режима саобраћаја у Црнотравској улици, с тим што је двосмерни режим промењен у једносмерни са смером кретања од Улице 27. априла ка Улици Вукице Станковић;

-У Лесковачкој улици уместо двосмерног режима примењује се једносмерни смер кретања, од Улице Вукице Станковић ка Улици 27. априла;

-У Улици 4. јула, досадашњи двосмерни режим претворен је у једносмерни са смером кретања од Улице 27. априла ка Улици Вукице Станковић;

-Измену режима саобраћаја у Пиротској улици, тако што је уместо досадашњег двосмерног режима сада једносмерни, са смером кретања од Улице Вукице Станковић ка Улици 27. априла;

-Измену режима саобраћаја у улици Цинцар Јанка, тако што је двосмерни режим сада једносмерни са смером кретања од Улице 27. априла ка Улици Вукице Станковић.

Нов начин техничког регулисања саобраћаја у Книћаниновој, Угљешиној и Сремској улици подразумева:

 Измену режима саобраћаја у Сремској улици, тако што је досадашњи двосмерни режим претворен у једносмерни, са смером кретања од Книћанинове улице ка Угљешиној улици;

-Измену режима саобраћаја у Книћаниновој улици, у делу од Југовићеве до Сремске улице, тако што је двосмерни режим сада једносмерни, са смером кретања од Југовићеве до Сремске улице;

-Измену режима саобраћаја у Угљешиној улици. Двосмерни режим је сада једносмерни, са смером кретања од Улице Станоја Главаша ка Книћаниновој улици.