2020-12-21T12:37:24+01:00 21. децембра, 2020. 12:37 |

У Пожаревцу у четвртак о новом буџету

Последњу седницу Скупштине града Пожаревца у овој години, председник локалног парламента Предраг Мијатовић заказао је за четвртак, 24. децембар. 

Због епидемиолошке ситуације Скупштина ће се и овога пута одржати у великој сали Центра за културу.

Најзначајнија тачка дневног реда, о којој ће се највероватније и највише полемисати, односи се на предлог одлуке о буџету за наредну годину, чији би укупни расходи требало да износе 4,9 милијарди динара. Очекује се остваривање примања од око 3,3 милијарде, док ће Град из 2020. године у наредну пренети око 1,7 милијарди динара неутрошених средстава.

Осим тога, пожаревачки парламент утврдиће приходе који припадају Граду и Градској општини Костолац у наредној години. Према предлогу одлуке, укупан трансфер ГО за 2021. износи 379.811.089 динара. Уколико се у току године приходи и примања буџета Града Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити и износ трансферних средстава која се преносе Градској општини Костолац.

Биће разматран и извештај о извршењу буџета за девет месеци ове године, као и предлог одлуке о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2021.

У четвртак ће на дневном реду бити предлог одлуке о спровођењу поступка за избор приватног партнера у поступку јавно – приватног партнерства без елемената концесије, за обављање делатности јавног превоза путника на територији Града Пожаревца. Подсетимо, ова тема је у месецима иза нас изазвала велико унтересовање јавности.

У плану су и измене одлука о финансијској подршци породици са децом, затим о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу, али и о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи, чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града.

Одборници градске Скупштине изјашњаваће се и о програмима пословања за 2021. годину Комуналних служби, Топлификације, Водовода и канализације, Љубичева и Паркинг сервиса. Такође, једна од тема односи се на област избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата.

Споменимо и то да ће се пред одборнике у четвртак наћи и закључци о усвајању локалних акционих планова за младе Града Пожаревца, затим за унапређивање положаја старијих лица, за унапређење положаја особа са инвалидитетом и унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији и то за период 2021 – 2025. године.