2021-01-28T09:39:37+01:00 28. јануара, 2021. 09:39 |

У ПССС Пожаревац: Нови директор Бојан Стевић

Након 128 дана штрајка, с обзиром на то да су испуњени сви захтеви Штрајкачког одбора и већине запослених у ПССС Пожаревац, 27. јануара донета је одлука о прекиду штрајка. Закључком Владе Србије именована је нова Скупштина Друштва коју ће чинити: Владимир Ловре (председник), Дарко Динић, Владан Ицић, Ненад Вујчић и Светлана Павловић.

Скупштина је на првој седници разрешила досадашњег директора Данета Хркаловића, дипломираног инжењера сточарства и за вршиоца дужности директора ПССС Пожаревац на период од годину дана именовала Бојана Стевића, мастера економије из Пожаревца.

На заједничком састанку в.д. директора Бојана Стевића, новопостављене Скупштине Друштва, Штрајкачког одбора и већине запослених који су били у штрајку, запослени су предали своје захтеве који су били у директној вези са доношењем одлуке за ступање у генерални штрајк.

-Руководству фирме остављени су разумни временски рокови за њихову реализацију, а они су обећали да ће све захтеве који се односе на нормално функционисање и рад свих одељења ПССС Пожаревац реализовати у што краћем року. Када су у питању захтеви који се односе на злоупотребе положаја бивших директора Ненада Вујчића и Данета Хркаловића размотриће их са стручним лицима из тих области. Ново руководство такође је обећало да ће тужбу коју је бивши директор Дане Хркаловић поднео против Штрајкачког одбора, а за коју се у овом тренутку види да је беспредметна повући, рекла је Ана Ђорђевић, председник Штрајкачког одбора.

Бојан Стевић

Вршилац дужности директора Бојан Стевић је истакао да у свом раду очекује подршку целокупног колектива, локалне самоуправе и ресорног министарства како би се постојећи проблеми превазишли и ПССС Пожаревац вратила на период када је служила за пример многим пољопривредним службама у Србији.

                                                                                                                        Д.Д.