Сектор за информационе и телекомуникационе услуге Oгранка „ТЕ-КО Костолац“ у 2018. години обезбедио је технолошке услове за реализацију софтверских функција у свим деловима огранка, разуђеним на више од 50 квадратних километара. Тим поводом, разговарали смо с Марком Грујићем, руководиоцем овог сектора.

− Година за нама била је изузетно успешна. Завршен је оптички вод којим се мрежна инфраструктура на Површинском копу „Ћириковац“ подиже на далеко виши ниво. Уједно, то је и последња локација која није била покривена оптичким везама. У делу који се тиче подршке корисника, уведен је ИТ Аsset менаџмент, у преводу управљање ресурсима, које нам помаже да установимо реално стање рачунарске опреме на терену, односно системских софтвера које запослени користе у огранку. Овакав алат је неопходан за један модеран информациони систем и пружа апсолутну контролу над свакодневним изазовима. Информационе и комуникационе технолошке потребе једног великог енергетског субјекта као што је Огранак „ТЕ-КО Костолац“ могу се поделити на корпоративне и техничке информационе и комуникационе послове. Запослени у Информационом систему искључиво су оријентисани на технички део, који је неопходан као подршка свим деловима огранка, као и у аутоматизацији управљачких функција кључних пословних процеса, наглашава Грујић.

Заједнички пројекти

 Осим у свакодневним активностима, запослени у сектору учествују и дају значајан допринос заједничким пројектима на нивоу ЈП ЕПС, заједно са колегама из осталих огранака и делова компаније.

– Реч је о пројектима који би у ближој будућности требало да дају конкретне резултате, пре свега у деловима без којих ми остали не бисмо могли ни да постојимо, односно у аутоматизацији управљачких функција производње угља и енергије, каже Грујић.

Заједно са Сектором за ризике, овај сектор је 2018. реализовао и важну функцију у предузећу – мониторинг надзора и дојавних технологија.

− У прошлој години, Сектор за информациони систем преузео је одржавање система видео-надзора и тиме је заокружено одржавање комплетног система техничке заштите, с обзиром на то да је од почетка био надлежан за одржавање система евиденције радног времена и контроле приступа. У 2018. години много је урађено на побољшању рада овог система. Велику помоћ имали смо од колега из огранка РБ „Колубара“, на чему смо им посебно захвалнии,  истиче Грујић.

У прошлој години заокружена је и организација сектора у складу са централизацијом ове функције у ЕПС-у.

− Постојећом систематизацијом, која је измењена у мају, информациони систем је организован као сектор са три службе: Служба за развој и одржавање апликативног софтвера, Служба за одржавање хардвера, системског софтвера, рачунарске мреже и интернет сервиса, и Служба за телекомуникације, закључује Грујић.

Share.

Comments are closed.

Skip to content